Terakkili Veliler İnsan Hakları Üzerine Söyleşmek Üzere Konuğumuz Oldu

1986

Levent Yerleşkemizde ortaokul 8. sınıf öğrencilerimiz,12 Aralık Perşembe günü Türkçe Bölümümüzün bu sene 7.sini düzenlediği “Dünya İnsan Hakları Günü Söyleşisi”nde velilerimizden Gazeteci Esra İskender, Avukat Nesrin Ülkü ve Doktor Ebru Özgönenel ile bir araya geldi.

Söyleşi öncesinde öğrencilerimizin “özgürlük, adalet ve insan hakları”yla ilgili görüşlerini dile getirdiği video izlendi. Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de gerçekleşen söyleşiye Ülkü, “temel insan hakları”ndan bahsederek başladı. Özgönenel, insanların hak ihlaline uğradığında yaşadığı sıkıntılardan ve sağlık hizmetlerinden eşit ölçüde yararlanmasından söz ederken, İskender “fikir ve ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü”nü sunumu eşliğinde anlattı.

Söyleşinin hazırlık aşamasında “İnsan Haklarını Selamlayan Öyküler ve Şiirler-Özgürlük” adlı kitaptan seçtiğimiz beş öyküden hareketle öğrencilerimiz, derslerinde “yasalar önünde eşitlik, eğitim hakkı, kölelik, göç etme, seçme-seçilme hakkı, yaşama hakkı, düşünce özgürlüğü, vicdan hürriyeti” gibi konulardan konuştular. Bu derslerde öğrencilerimiz kendi görüşlerini ifade edip farklı düşünceleri dinleyerek insan haklarına farklı açılardan bakmayı öğrendiler.