Terakkili Öğretmenler Sunumlarıyla Eğitimde Gelecek Konferansı’ndaydı

2415

Her iki yerleşkemizden öğretmenlerimiz, 2 – 3 Kasım tarihlerinde Boğaziçi Üniversitesi ve MEF Üniversitesi iş birliğiyle Eğitim Reformu Girişimi içerik ortaklığında düzenlenen Eğitimde Gelecek Konferansı’nda sunum yaptı.

Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa ortaokul Fen Bilimleri öğretmenlerimiz Pelin Menekşe, Serkan Aytaç ve Şefika Baltacı Dündar “Fen Bilimleri derslerinde  VR (Sanal Gerçeklik) Uygulamaları”; ortaokul Matematik öğretmenlerimiz Seda Özcan ve Burçak Sürmeli “Problem Çözme Becerisine Anlık Görev Etkinliklerinin Katkısı ve Bir Anlık Görev Turnuvası Deneyimi”; lise Kimya öğretmenimiz Arzu Kırmızıoğlu “Ters Yüz Sınıf Modeli’nin Öğrenme Ortamlarına Katkısı: Kimya Dersi Örneği”; lise Matematik öğretmenlerimiz Esra Akyener, Mehtap Sabah, Canan Ayhan Öztürk “Matematik Dersinde Alternatif Bir Çalışma: Okuyan ve Yazan Matematikçi Makale Çalışması &  Beceri Bazlı Performans Görevi: Sayı Sistemleri” sunumlarıyla katıldılar.

“Fen Bilimleri derslerinde  VR (Sanal Gerçeklik) Uygulamaları” sunumunda öğretmenlerimiz, ortaokul 5 – 8. sınıflar düzeyinde Fen Bilimleri müfredatıyla ilişkili olarak okulumuzda kullanılan VR (sanal gerçeklik) uygulamalarından örnekler verdiler. Uygulamanın öğretmen ve öğrenci açısından avantaj ve dezavantajları, müfredatla nasıl ilişkilendirilip sınıf içine nasıl entegre edilebileceği, VR uygulamaları sırasında dikkat edilmesi gereken önemli noktalar, yaşanabilecek aksaklıklar, öğrencilerin VR deneyimi sonrasındaki düşüncelerini uygulama örnekleriyle paylaştılar.

Anlık görev basamakları ile problem çözme basamaklarının ilişkilendirildiği “Problem Çözme Becerisine Anlık Görev Etkinliklerinin Katkısı ve Bir Anlık Görev Turnuvası Deneyimi” sunumunda öğretmenlerimiz, ortaokul 6, 7 ve 8. sınıf seviyesinde üst düzey becerileri geliştirecek matematik problemleri haline getirilmiş görevlerin işbirlikçi yaklaşımla ders içinde nasıl kullanabileceğini paylaştılar. Problem çözme becerilerini geliştirmeye olanak sağlayacak yeni bir yaklaşımın anlatıldığı bu sunumda “anlık görev” ifadesi,  yaratıcı ve eleştirel düşünme gerektiren, öğrencilerin verilen malzemeler ve kısıtlı süre içinde istenen görevi yerine getirmeleri esasına dayanan etkinlikler olarak tanımlanıyor.

“Ters Yüz Sınıf Modeli’nin Öğrenme Ortamlarına Katkısı: Kimya Dersi Örneği” sunumunda öğretmenimiz, ters-yüz sınıf modelinin uygulanmasının yanı sıra uygulama sürecinde karşılaşılabilecek sınırlılıklar ve alınması gereken önlemleri, modelin öğrencilerin gelişmesi üzerindeki etkilerini anlattı. Öğretmenimiz, ilk olarak 2015-2016 öğretim yılında fen lisesi sınıflarında ters yüz sınıf modeli uygulamaları yapmaya başladı. Bu öğretim yılında Fen Lisesi 11. Sınıfta dersleri yaklaşık 6 ay süre ile bu modelle işledi. Ters Yüz Sınıf Modeli’nin uygulanması sürecinde yaşananları, modelin öğrencilerin öz-düzenleme ve bireysel öğrenme becerilerine katkısını ayrıca modelin kimya dersi işleyişine ve kimya ders başarısına katkılarını durum araştırması yöntemiyle inceledi.

“Matematik Dersinde Alternatif Bir Çalışma: Okuyan ve Yazan Matematikçi Makale Çalışması” sunumu, öğrencilerimizin Matematik Dünyası dergisinde yayımlanmış olan “Düzülke” kitabını konu almış “Açıklamalı Düzülke” makalesini okuyarak, yapılandırılmış soruları yanıtlamaları ve ardından makaleyle ilişkili bir öykü yazmaları üzerineydi. Bu çalışmanın amacı ise öğrencilerde matematik okuryazarlığını geliştirmek ve matematiksel kavramlara dair kavrayışın derinleşmesini sağlamak; Türkçe dersinde edindikleri sözlü yazılı ifade becerilerini matematik kavramları ile birleştirerek disiplinler arası boyuta taşımak ve eleştirel düşünme, bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme, merak ve hayal gücü gibi 21.yüzyıl becerilerini desteklemek.

Öğretmenlerimiz, öğrencilerin düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik “Beceri Bazlı Performans Görevi: Sayı Sistemleri” adlı çalışmada öğrencilerin sayı sistemlerini araştırıp örneklendirdiğini ve Kodlama Teorisini anlamak için gerekli ön bilgileri edindiğini; Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge – TOK) kavramları ile bağlantı kurmaları ve çalışmalarıyla ilgili yansıtma sorularına cevap vermelerini istediklerini ifade ettiler.