Terakkili Öğrencilerden Güneş Enerjisini Depolayan Çevreci Devreler

2861

Tepeören Yerleşkemizden ortaokul 5. sınıf öğrencilerimiz, 1 Haziran Çarşamba günü Fen Bilgisi öğretmenlerinin düzenlediği “Güneş Enerjisi Atölyesi”ne katıldı.

Atölyenin başlangıcında öğrencilerimiz çevre dostu enerji kaynakları olan rüzgâr enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle ve güneş enerjisi üzerine bir tartışma yaptılar. Bu tartışmanın ardından, gelişmiş ülkelerde oldukça önem kazanan güneş enerjisinin kullanım alanları ile ilgili farklı bilgiler edindiler. Ayrıca öğrencilerimiz, güneş hücresi, güneş paneli, güneş pili gibi kavramlar arasındaki farkı da öğrenme fırsatı yakalayarak kavram yanılgılarını düzeltme şansı elde ettiler.

Güneş enerjisinin kullanım alanları ve sağladığı faydalarla ilgili yapılan kısa paylaşımlardan sonra öğrencilerimiz, güneş enerjisini depolayan çevreci bir devre kurdular. Öğrencilerimiz, kurdukları devrelerde güneş hücrelerini kullandılar. Bu devreler gündüz, güneş enerjisini elektrik enerjisine çeviren güneş hücreleri ile şarjlı pillerin şarj edilmesini sağlayacak nitelikteydi. Son olarak, devrelerine çevre dostu LED lambalar entegre ettiler. Böylece gündüz şarj olan piller sayesinde gece bile LED lambaların yanmasını sağlayacak bir sistem geliştirmiş oldular.