Terakkili Gençler TÜBİTAK’ta Birinci

2614

TÜBİTAK’ın düzenlediği 47. Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nda Levent Yerleşkemizden fen lisesi 11. sınıf öğrencilerimiz Nihat Yiğit Oral ve Ata Akgül fizik dalında “Gizemli Elektrik Üreteci ‘Piezoelektrik Enerji Santrali‘” projesiyle; lise 12 IB H sınıfı öğrencimiz Simay Aslanoğlu kimya dalında “Mısır (Zea Mays) Kabuğunun Sönmüş Kireçle (Ca (OH)2) Mikrodalga Destekli Alkali Önişleminin Asit Hidrolizine ve Etanol Üretimine Etkisi” projesiyle birinci oldu.

12 H sınıfı öğrencimiz Mert Yerlikaya ise matematik dalında “45’lik Müzik Plaklarında Kat Ettiği Yolun Uzunluğunun Üç Farklı Yöntemle Modellenmesi” projesiyle ikinci oldu.

Öğrencilerimiz, “Mısır (Zea Mays) Kabuğunun Sönmüş Kireçle (Ca (OH)2) Mikrodalga Destekli Alkali Önişleminin Asit Hidrolizine ve Etanol Üretimine Etkisi” isimli kimya projelerinde, hem ekonomik hem çevresel hem de etik açıdan daha cazip bir şekilde biyoyakıt üretmeyi amaçladılar.

Öğrencilerimiz, “Gizemli Elektrik Üreteci ‘Piezoelektrik Enerji Santrali’” adlı fizik projesinde enerji kaynaklarına bir alternatif olarak gelişmeye açık bir malzeme olan piezolektrik elemanları kullandı. Akarsular üzerinde oluşan şelalelerden enerji elde edilebileceğini göstermek için basit piezoelektrik enerji santrali konsepti kurarak enerji üretmeyi projelendirdiler.

Öğrencilerimiz, “45’lik Müzik Plaklarında İğnenin Kat Ettiği Yolun Uzunluğunun Üç Farklı Yöntemle Modellenmesi” adlı matematik projesinde 45’lik bir müzik plağında iğnenin izlediği yolun uzunluğunun matematiksel olarak modelledi. Bu anlamda problem alan hesabı, aritmetik seri kullanımı ve kalkülüs yardımı üç değişik yöntemle ele alıp sonrasında bu yöntemlerden elde edilen sonuçları karşılaştırılarak en iyi çözümü tartıştı.