Terakkili Gençler TIMUN’da Dünya Sorunlarını Tartıştı

2459

Her iki yerleşkemizden lise MUN (Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 30 Kasım – 3 Aralık tarihleri arasında “Köprüler İnşa Etmek” temalı TIMUN (Turkish International Model United Nations) 2017 Konferansına katıldı. Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği konferansta Terakkili gençler, İnsan Haklarından Çevreye, Ekonomiden Siyasiye kadar yer aldıkları komitelerde çeşitli okullardan öğrencilerle birlikte dünya sorunlarını tartıştı.

Üsküdar Amerikan Lisesinin düzenlediği, konuların ağırlıklı olarak Afrika ile ilgili olduğu konferansta; TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübümüzden öğrencilerimiz Ata Taşman (12A) dava yönetim kadrosunda yer alırken, Umay Sezen Acar (11D) da yargıç oldu. Alara Bağcı (11A) Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosunu temsilen Danışma Kurulundaydı. Uras Efe Kâhya (12B) Çevre Komitesi oturum başkanlığında görev aldı. Diğer öğrencilerimiz Libya ülkesini temsilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu komitelerine delege olarak katıldı. Levent Yerleşkemizden MUN Kulübü öğrencilerimiz ise Etiyopya’yı temsil etti.

Her konferans öncesinde olduğu gibi öğrencilerimiz, bu konferansa hazırlanırken birçok toplantı yaparak, çalışma grupları oluşturdu. Ardından takım kaptanları, temsil edilecek ülkeler için ülke raporları hazırlayıp paylaştı. Her delegenin hangi konularda araştırma yapması gerektiği belirlendi ve yasa tasarı taslakları yazma çalışmaları yaptılar.

Konferansın ilk yarısında; İnsan Haklarından Çevreye, Ekonomiden Siyasiye kadar yer aldıkları çeşitli birçok komitede çalışmalarını diğer delegelerle paylaşarak gerekli oy sayısını toplamak ve yasa tasarılarını sunabilmek için lobi çalışması yaptılar. Daha sonraki günlerde öğrencilerimiz, tasarılarını uzun ve hararetli tartışmalar, kürsü konuşmaları yaparak savunmaya çalıştılar.

TTMUN Kulübümüzden Danışma Kurulunda Alara Bağcı (11A) “Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde su sorunları”, “Bölgeler arası ticaret ve yatırımın yoluyla ekonomik işbirliğinin arttırılması” ve “Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölgesinde yerleşmiş olan göçmenlerin yeniden yerleştirilmesi” ile ilgili gündem maddeleri üzerine önerip sunduğu beş çözüm önerisini; Güvenlik Konseyinde Efe Ekren (11B) “Chad Gölü sorunu”, “Sina Gölü sorunu” ve “Terör ağlarını tespit edilmesi ve çökertilmesi sorunu” ile ilgili gündem maddeleriyle ilgili sunduğu yedi çözüm önerisinden üçünü komitelerinden geçirmeyi başardılar.

Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesinde Kemal Turşuoluk (11A) “Nükleer silahlanmada şeffaflığın güçlenmesi”, Hukuk Komitesinde Efe Tan (10A) “Sürdürülebilir endüstrinin teşvik edilmesi” ve Çevre Komitesinde Ergün Açıköz (10A) “Bilimsel ve teknolojik araştırmaların neden olduğu çevresel zararın azaltılması için tedbirlerin alınması” ile ilgili gündem maddelerine dair hazırladıkları yasa tasarılarını komitelerinde sunup yeterli oy alarak tasarı başkanlığı yaptılar ve tasarılarını oy çokluğuyla komitelerinden geçirdiler.

Ayrıca Ceren Köseoğlu (11A) Özel, Politika ve Bağımsızlaşma Komitesinde “Orta Afrika Cumhuriyeti sorunu” ve Sıla Akgül (9A) Sosyal ve İnsani KomitesindeModern köleliğin kaldırılması” sorunu üzerine hazırladığı kararnamelere başkan yardımcılığı yaptılar ve komitelerinde tartışmaya açtılar.

Levent Yerleşkesi MUN Kulübü öğrencilerimizden Altay Özkut (9D) Sosyal ve İnsani Meseleler Komitesinde, Ali Berkay Üre (11B) Özel Politika ve Decolonization Komitesinde, Yaren Önal (9E) Çevre Komitesinde, Gülce Zeynep Şenol (10A) Hukuk Komitesinde, Attila Orhan Öğüt (10B) Ekonomik ve Sosyal Konular Özel Komitesinde ve Deniz Küey (9D) Özel Konferans’ta temsil ettikleri ülkelerinin politakalarını izleyip ülkeleri adına tartışmalara katıldı ve yasa tasarıları hazırlayıp sundular.

MUN konferanslarına kulübümüze bu sene katılan Levent Yerleşkemizden öğrencimiz Deniz Küey (9D), konferans sonrası kazanımlarını “MUN işleyişiyle ve dünya meseleleriyle ilgili çok şey öğrendim. Konumla ilgili araştırma yaparken İngilizcemi de geliştiriyorum. Ayrıca farklı okullardan ve çevrelerden yeni arkadaşlar edinmiş olmak da benim için farklı ve olumlu bir deneyim oldu. Kendi adıma neler başarabileceğimi de görmüş oldum ve bu kalabalık bir grup önünde konuşma konusundaki cesaretimi artırdı.” sözleriyle ifade etti.