Terakkili Gençler "Mesleğe Göz Kırpmak" Panelimizdeydi

2279

Lise öğrencilerimiz, “Mesleğe Göz Kırpmak” panelimizde Sabancı Üniversitesi’nden Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Alpay Filiztekin, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Savaş, Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Akkan ile Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de bir araya geldi. Panel, 20. Kariyer Günlerimiz kapsamında Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisi Koordinatörümüz Demet Uysal’ın moderatörlüğünde gerçekleşti.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz,  öğrencilerimizin üniversite ve meslek seçimlerinde doğru karar verebilmelerine yardımcı olmak için tüm seneye yayarak 20. Kariyer Günleri etkinlikleri düzenliyor.

Levent Yerleşkemizde 9. sınıf öğrencilerimiz ile Tepeören Yerleşkemizden hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimizin yer aldığı bu panelde, konuklarımız üniversitelerinin “Sanat ve Sosyal Bilimler”, “Mühendislik ve Doğa Bilimleri” ve “Yönetim Bilimleri” fakültelerindeki bölümleri anlatıp önerilerini paylaştılar.

Filiztekin, Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nde Siyaset bilimi, Uluslararası Çalışmalar, Kültürel Çalışmalar, Psikoloji, Görsel Sanatlar bölümlerinin fakültelerinde yer aldığını anlattı.  Üniversitede bölüm yerine program denmesini tercih ettiklerini ifade etti. Psikoloji bölümünün fakültelerinde yeni açıldığını, ağırlıklı olarak CBT ve Sosyal Psikoloji konusunda uzmanlaşıldığını, Görsel sanatlar bölümünde Matematik bilmenin önemine vurgu yaptı.

Savaş, meslek seçim sürecinde gençlerin; “ne okuyacağım”, “ne seçeceğim”  konuları ile meşgul olduğunu söyledi. Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde yer alan Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik, Endüstri, Mekatronik, Biyoloji, Malzeme Bilimleri’nden bahsetti. Gelecekte Bilgisayar ve Elektronik mühendisliği konusunda oldukça açık olacağı ve bu ihtiyaç için bu dallarda mühendislere ihtiyaç olacağına değindi.

Kariyerin nereden başlayıp nereye gittiği konusunda düşünmenin oldukça önemli olduğunu, yan dal ve çift ana dal yapma fırsatı verdiklerini ve bu programları kullanmalarını tavsiye etti. Matematik, fizik, kimya derslerini sevmelerini, ilgili olmalarını, analitik düşünme becerilerini geliştirmelerini, bir alana yönlenmelerini söyleyen Savaş, seçeneklerinin esnek olmasının önemi üzerinde durdu. Yazı yazmayı, kitap okumayı, kendini ifade edebilmeyi iyi öğrenmelerini ve bu becerileri geliştirmelerin iş yaşamında etkilerini kendi yaşantısı üzerinden örneklendirdi. Gelecekte tek bir meslekte kalmak yerine, birden fazla seçim yapabileceklerini ifade etti.

Akkan, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’ni tercih edecek öğrencilere gerçekten ne yapmak istediklerini, ihtiyaçlarını belirleyerek seçim yapmalarını tavsiye etti. Yönetim bilimlerinin, her şirket ya da kurumun kaynaklarını etkin kullanarak bir orkestra şefi gibi yönetmeyi öğrettiğini söyledi.

5 alt dalı olan bu programda Muhasebe, Bilişim Sistemleri, Finans, Pazarlama, Üretim Sistemleri bölümlerinin yer aldığını belirtti. Bu bölümler birçok temel bilimin; matematik, psikoloji ve sosyoloji üzerine inşa edildiğini ifade eden Akkan,  insan ve sosyal psikolojiyi anlamadan yüzlerce insanın yönetilemeyeceğini vurgulayarak çok farklı temel bilimlerden eğitim almış öğretim görevlilerinin bu temel ihtiyaç nedeniyle fakültelerinde yer aldıklarını anlattı.

Bu sene gerçekleşecek diğer 20. Kariyer Günleri etkinliklerimiz; “Başarı Öyküsü3,Üniversite Terakki’de: Tadımlık Dersler”, “Üniversite Gezileri”, “Sunny ve BAU Apply Tanıtımı”, “Geleceğin İnsan Kaynakları Eğilimi ve Kariyer Planlaması”, “Meslek Gözlem Çalışmaları”, “Meslek Tanıtımları” ve “Tercih Konferansı”.