Terakkili Delegeler Komitelerinde Sorunlara Çözümler Üretti

844

Ortaokul JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 18-20 Mart tarihleri arasında çevrim içi gerçekleşen Hisar JMUN Konferansı’na katıldı.

Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUN kulübünde öğrencilerimiz, kulüp çalışmaları boyunca diplomat kimliğine girip araştırma, münazara ve yazı çalışmaları sonucunda sorunlara gerçekçi çözümler üretmeye çalıştılar. “Sorumluluğu Onaylamak: İhmal Edilen Acil Durumlara Yeniden Yaklaşmak” başlığı altında açılan çeşitli komitelerde Levent Yerleşkemizden JMUN Kulübümüz Yemen ve Çin; Tepeören Yerleşkemizden JMUN Kulübümüz ise Bangladeş, Amerika Birleşik Devletleri, Kore ve Gabon’un delegesi olarak, “Görüş Bildirgesi” ve “Yasa Tasarısı” hazırlanmasında etkin rol üstlendiler.

Öğrencilerimizin etkin olarak katıldığı bu konferansta tartışılan konulardan bazıları: “Terörizmi destekleyen siber suçları kısıtlamak, Doğu Asya ülkelerinde insan ticareti sorunu, engelli bireylerin eğitim almalarının önündeki engellerin kaldırılması, kriz bölgelerinde yaşayan ergenler için eğitim olanaklarının artırılması, olası salgınlara karşı önlem planlarının oluşturulması, artan dünya nüfusuna uyum sağlamak için sürdürülebilir gıda üretiminin ve dağıtımının sağlanması, ormansızlaşmayı ve habitat kaybını azaltmak için politikaların uygulanması, aşırı nüfuslu bölgelere göçün etkilerini azaltmak için kırsal bölgelerde istihdam fırsatlarının artırılması, şehir planlaması ve konut sorunlarının çözümü konusunda hükümetlerin rolü, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti azaltmak ve kamu sığınma evlerinin etkisinin artırılması, Afganistan’da Taliban’ın insani hak ihlallerinin değerlendirilmesi, düşük üretim maliyetlerine sahip ülkelerde göçmen işçi hakları ve koşullarının yeniden değerlendirilmesi, işgal altındaki Filistin topraklarındaki insan hakları durumuyla mücadele, özel ve kamu kurumları arasındaki eğitim açığının azaltılması, az gelişmiş ülkelerde refah seviyesinin iyileştirilmesi”  .