Terakkili Delegeler JMUN 2014'te Mali'yi Temsil Etti

2788

Levent Yerleşkemizden JMUN (Junior Model United Nations) Sosyal Etkinlik Kulübü öğrencilerimiz, dünya sorunlarının ele alındığı, Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği MUN konferanslarından Hisar Okullarının 11 – 14 Aralık tarihleri arasında düzenlediği JMUN 2014 konferansında Mali ülkesini temsil etti.

“İnsan Haklarını Koruma” temalı konferansta öğrencilerimizden Eda Güçhan (8I) ve Güneşhan Kıldıran (7K) BM Güvenlik Konseyinde; Osman Yiğit Şenefe (6H) Askeri Komitede; Alara Gündüz (6J), Toplumsal Refah Komitesinde; Melissa Ann Widdows (7C), Cinsiyet Meseleleri Komitesinde; Kuzey Erkara (7F), Gençlik Komitesinde; Kaan Keşçi (7F),  Kentsel Meseleler Komitesinde; Semahat Cemre Akın (7G), Sosyal Meseleler Komitesinde; Tibet Tunaboyu (7G), Demokrasi Komitesinde; Zeynep Özharat (7H), Sağlık Komitesinde; Ece Çamlı (7H), Çevre Komitesinde; İnci Temur (7H), Silahsızlanma Komitesinde; Sude Metin (7J), Siyasi Komitede ve  Can Yıldız (7F), İnsan Hakları Komitesinde Mali Büyükelçisi olarak yer aldı.

Öğrencilerimiz konferans boyunca komitelerinde “silahlanma hakkının bir insan hakkı olarak meşrulaştırılması”, “Mağrip bölgesinde yasadışı silah ticareti”, “Doğu’da altın madenciliğinin insan haklarına etkisi”, “kurumsal çevre sorumluluğu sağlamak için yönetmelikler”, “mahkum haklarını koruma”, “körfez ülkelerinde göçmen işçilerin hakları”, “silahlı çatışmalar sonrasında silah kontrolü”, “kadınlara eşit kazanç sağlanması”, “bir insan hakkı olarak evrensel sağlık”, “küçüklerin yetişkin olarak yargılanmasını önleme” ve “Haiti’de demokrasi ve insan hakları durumu” gibi birçok konuyu tartıştı.

Aralık 2014