Terakki’de bir STEM Uygulaması: “Ses Yalıtımlı Cisim Yapıyoruz”

2440

27 Mayıs-14 Haziran 2019 tarihleri arasında “Ses Yalıtımlı Cisim Yapıyoruz” isimli STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematichs) etkinliği okulumuzun her iki yerleşkesinde yapıldı. 6. sınıflar düzeyinde Matematik ve Fen Bilimleri dersleri için ortak bir çalışma olarak planlanan STEM projesinin çıkış noktası, çevremizde oluşan ses kirliliğine yönelik çözümler bulmaktı.

İlk olarak problemi modellemeleri için Matematik derslerinde öğrencilerden 6000 cm3 hacme sahip prizma biçiminde cisimler yapmaları istendi. Öğrenciler gruplar halinde bu cisimlerin açınımlarının taslak çizimlerini yaptılar, yüzey alanlarını hesapladılar ve cisimlerini inşa ettiler.  Fen Bilimleri dersinde ise oluşturdukları cisimlerin içine ses cihazı yerleştirdiler ve mobil cihazlarına yüklemiş oldukları desibelmetre uygulamasıyla kutularının yalıtımsız ses düzeylerini ölçtüler. Cisimlerinin iç yüzeylerini alternatifler arasından seçecekleri bir yalıtım malzemesi ile kapladılar ve yalıtımlı ses düzeylerinin ölçümlerini yaptılar. Matematik derslerinde kullandıkları yalıtım malzemelerine ve hesapladıkları yüzey alanlarına göre maliyet hesabını yaptılar.

Elde ettikleri verileri istatistiksel gösterim biçimleriyle ifade ettiler ve çalışmalarını diğer gruplarınkiyle karşılaştırdılar. Öğrenciler mühendislik tasarım aşamalarından tekrar dizayn aşamasında neleri değiştireceklerini, neyi olması gerektiği gibi, neyi eksik yaptıklarını sorguladılar.

Tüm bu süreçlerde Matematik ve Fen derslerinde hazırlanan ortak kitapçık üzerinden birbirini takip edecek şekilde çalışmalar sürdürülerek, derslerin birbirinden kopuk olmamasına özen gösterildi. Sürecin sonunda Fen ve Matematik derslerinin birbiriyle ve günlük hayatla ilişkisi; üretilen ve test edilen ses yalıtımlı cisimler sayesinde fark ettirilmiş oldu.