Terakki’de 2. Kısa Film Yarışması Düzenlendi

142

Tepeören Yerleşkemizde 10IB sınıfı öğrencilerimiz, Türk Dili ve Edebiyatı dersi içinde Gündüz Vassaf’ın “Cehenneme Övgü” adlı eser incelemesi bağlamında kısa filmler çekti. Okudukları bir metinden yola çıkarak senaryo yazan, oynayan, kayda alan öğrencilerimiz; iletişim kurma, araştırma, zaman yönetimi becerilerini geliştirme imkânı buldu. İş birliği içinde çalışma becerilerini de güçlendiren öğrencilerimiz; yaratıcılık, aktivite ve topluma hizmet (CAS) projeleri ile destekledikleri çalışmalarını 23 Şubat Cuma günü düzenlenen Kısa Film Yarışması Ödül Töreni’nde  sergileyerek ödüllerini aldı.

Çalışmalarında “Totalitarizm”  temasından yola çıkan öğrencilerimiz, kısa filmleri diğer disiplinler ile (IT-tarih, film, CAS) iş birliği yaparak hazırladı. Hazırlanan filmler, okulumuzun öğretmen ve öğrencilerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildi ve değerlendirme sonucunda üç kategoride ödül verildi.

Öğrencilerimiz, “Bastığın tuş seni bozuyorsa kontrolü kendinde sanma.”, “Özgürlüğün geçerliliği seçenekler var olana kadardır.”, Totaliter bir topluluk kahramansız olamaz.” sloganları ile hazırladıkları film afişlerini okul panolarında sergileyerek, çalışmalarını okul içerisinde de paylaştı.

Bu etkinlikle öğrencilerimiz eleştirel düşünme yeteneklerini sergiledikleri somut bir ürün ortaya koyma şansı yakalarken, oluşturdukları farklı hikâye ve karakterler aracılığıyla sanatsal deneyimler keşfetti, sanatsal ve kültürel farkındalıklarını artırdı.

Kısa filmleri ile farklı bir atmosfer yaratan öğrencilerimiz, izleyicilere güzel anlar yaşatırken filmleri de çeşitli kategorilerde ödüller aldı;

  • Category: Best Film (most entertaining) 10 IB D Grup 3
  • Category: Best Tecnical Qualities( Film Making Tools-Mise-en-scene) 10 IB E Grup 1
  • Category: Best exploriton of Project-theme”Totalitarism” 10 IB D Grup 5