Terakki Işığında Yürüyen Bir Aile, Bir Hayat: Nur Deriş

13

Tarih Vakfının altı yıldır “Gençler Tarih Yazıyor” projesi başlığı altında düzenlediği eğitim atölyelerine Tepeören Yerleşkesi ortaokul öğrencilerimiz bu yıl da katılmış ve “Gençler Tarih Yazıyor: Toplumsal Tarihe Kadınların Yaşamlarından Bakmak” adlı projesini tamamlandı.

Bu eğitim atölyelerinin temelinde öğrencilerin eleştirel düşünme ve empati becerisini geliştirmek, demokrasi ve barış eğitimine hizmet etmek yatmaktadır. Proje, “Toplumsal Tarihe Kadınların Yaşamlarından Bakmak” teması çerçevesinde başlangıcından bugüne dünyada ve Türkiye’de kadının özgürleşme hareketinin gelişimini odağa almıştır. Kadın hareketi konusu,  yaşam yazını örnekleri ve bireylerin kişisel anlatıları üzerinden ele alınmıştır.

Projenin bu yılki amaçları doğrultusunda öğrencilerimiz, çalışmalarını danışman öğretmenleriyle yaptıkları planlama doğrultusunda yürüttü. Terakkinin kurucularından olan Celal Derviş Deriş’in torunu, Terakki mezunu, kadın çevirmen olarak Türkiye’de ve yurt dışında yaşadıklarını paylaşmak, Sabiha Sertel ile olan akrabalığını ve anılarını; kadın olarak yaşamını, deneyimlerini dinlemek amacıyla Nur Deriş ile görüşme yapılmasına karar verildi.

Öğrencilerimiz Sakina İmanova (7/A), Berkan Erdener (7/A), Muhammed Ali Seymenoğlu (7/A), Ayhan Pehlivanoğlu (7/B), Yunus Duçe (8/A), Nehir Kale (8/A),  Defne Ada Kınaş (8/B), Cem Öner(8/B), Mehmet Ali Kantarcı (8/B), Elif Salimoğlu(8/B) “Kadınların özgürleşme hareketi hangi farklı bağlamlarda ve geçmişten günümüze hangi aşamalardan geçerek sürmektedir?” sorunsalı çerçevesinde Nur Deriş ile sözlü tarih görüşmesi yaptı. Öğrencilerimiz, görüşme kaydının deşifresini hazırlayıp bu deşifreden yola çıkarak Nur Deriş’in yaşamını ve kadın hareketindeki rolünü yaşam anlatısı biçimine dönüştürdü. Proje ekibi adına Elif Salimoğlu “Güçlü Bir Kadının İzinde: Nur Deriş”, Mehmet Ali Kantarcı ise “Bir Gün ve Yüzyıllık Serüven!” adlı yaşam anlatılarını kaleme almış; Sakina İmanova hazırladığı poster, Muhammed Ali Seymenoğlu hazırladığı belgeselle projenin görsel ayağını tamamlandı.

Projenin finali, 28 Haziran 2020 Pazar günü Tarih Vakfı Youtube kanalı üzerinden Dr. Öğr. Üyesi Özlem Çaykent moderatörlüğünde; Prof. Dr. Birsen Talay Keleşoğlu,  Prof. Dr. Esra Danacıoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Tuba Demirci Yılmaz’ın katılımıyla düzenlenen panel ile gerçekleşti.

Projede yer alan öğrenci yazıları Tarih Vakfı’nın “Toplumsal Tarih” dergisinde Eylül sayısına yayınlanacaktır.