Tepeören Yerleşkemizden JMUN Kulübümüz, MUN Konferanslarına ITÜ JMUN ile Başladı

2823

Tepeören Yerleşkemizden JMUN (Junior Model United Nations) Sosyal Etkinlik Kulübü öğrencilerimiz; dünya sorunlarının ele alındığı, Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği MUN konferanslarından ilkini 28 – 29 Mayıs tarihlerinde ITÜ JMUN 2015 Konferansı’nda gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz “Kadın Hakları” konulu bu konferansta İsviçre’yi temsil etti.

Terakkili delegeler bu konferansta; Sosyal Komite, DC Karikatür Komitesi, Silahsızlanma Komitesi, Siyasal Komite, Ekonomi-Finans Komitesi ve BM Kadın Komitesinde “Eğitimde cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi”, “Birleşmiş Milletler’de kadın delegelerin yetkilendirilmesi” ve “Çizgi romanlarda kadın süperkahramanların değerlendirilmesi” gibi çeşitli konuları tartıştılar.  Komitelerinin Görüş Bildirgesi ve Yasa Tasarısı hazırlanma sürecinde de etkin bir rol aldılar.