Sergi: Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Ressam ve Heykeltıraşlardan İlhamla

143

Levent Yerleşkemizde lise öğrencilerimizin, “Cumhuriyet Dönemi ve Sonrası Ressam ve Heykeltıraşlardan İlhamla” sergisi 23 Ekim – 10 Kasım tarihleri arasında lise giriş kat fuaye ve Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1 fuaye alanlarında sergilenecek.

Görsel sanatlar derslerinde Cumhuriyet Dönemi’nin Türkiye sanat tarihindeki yerini, cumhuriyetimizin kuruluşundan günümüze kadar yaşamış sanatçıların eserlerini inceleyen öğrencilerimiz, dönem sanatçılarının fikirlerini ve üsluplarını araştırarak, kendilerine yakın buldukları sanatçılardan ilhamla, yeniden yorumlama veya reprodüksiyon çalışmaları üretti.

Sergiye ait tüm fotoğraflara buradan ulaşabilirsiniz.