Şeker Portakalı Okuma Çemberinde

686

Her iki yerleşkemizde ortaokul 6. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe dersinde “Şeker Portakalı” kitabını kasım – aralık ayları boyunca “Okuma Çemberi” yöntemiyle okudu.

Öğrencilerimize okuma alışkanlığı kazandırmak, onları etkin okur hâline getirmek, onların özelliklerine göre farklılaştırılmış öğretimi desteklemek için uygulanan “Okuma Çemberi” yönteminde öğrencilerimiz, belirledikleri gruplarla her hafta farklı bir role hazırlandılar. Hayalci, sanatçı, takım lideri, sözcük avcısı veya duygu tarayıcısı rollerinin görevlerini yerine getiren öğrencilerimiz önce bireysel çalıştılar.

Bireysel çalışmalar sırasında “Sözcük Avcıları” kitabın okunan bölümünde geçen ilginç ve yeni sözcükleri belirleyip anlamlarını buldular. “Duygu Tarayıcıları” kitabın okunan bölümünde yaşanan duyguları ortaya çıkardılar. “Sanatçılar” hissettiklerini bir ürünle (maket, resim, sahne tasarımı, karikatür, kolaj vb.) ortaya koydular. “Hayalciler” kitapta okudukları bölümden sonra gelecek bölümde neler olabileceğini tahmin ettiler. “Takım Liderleri” ise okunan bölümdeki sorunu ve sorunun çözümünü belirlediler. Sonra “Şeker Portakalı”yla ilgili elde ettikleri kazanımları grup arkadaşlarıyla paylaştılar.

Öğrenci iletişimindeki özgürlüğün öne çıktığı, eğlenceli bir öğretim ortamında sunumların gerçekleştirildiği, ürünlerin akranlarla paylaşıldığı bu çalışmada; öğretmenin tamamen yönlendirici, öğrencinin özne olduğu işbirliğine dayalı bir öğrenme gerçekleşti. 6. sınıf öğrencilerimiz, Türkçe derslerinde yaptıkları “Okuma Çemberi” çalışmasıyla okudukları metinlere farklı bir bakış açısıyla bakmanın önemini eğlenerek fark ettiler.