Prof. Dr. Oktay Yivli’yle Yeni Türk Edebiyatından Yeni Düşünceler

1041

Her iki yerleşkemizden Türk Dili ve Edebiyatı bölümü öğretmenlerimiz, 3 Eylül Cuma günü Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yeni Türk Edebiyatı ana bilim dalından Prof. Dr. Oktay Yivli ile çevrim içi ortamda “Yeni Türk Edebiyatı” üzerine söyleşti.

Söyleşinin esas noktası şiir üzerine oldu. Özellikle şiirin yazılma süreci, şiirde şairin kimliği ve düşünce yapısı değerlendirilirken “Şairin niyeti metni belirler mi, yoksa şairin niyeti metni aşar mı?” sorusu üzerine fikir yürütüldü. Katılımcı öğretmenlerimiz, şiirin çağrışımsal özelliğinden hareketle; yaşanmışlıklara bağlı olarak şairinin niyetindeki anlamın bile ötesine geçebileceğini ifade etti. Söyleşi yelpazesi Türk şiir geleneğinde imgelerden yararlanma ve imge kullanımı, modern şiir geleneğinde başlık kullanımına genişledi. Yivli, şiirde özel başlık kullanımının Tanzimat Dönemi’nden itibaren şiir geçmişimizde oluşmaya başladığını söyleyerek başlığın ilk izlenim olarak şiirdeki beklentiyi belirlemede önemli bir misyon edinebileceğini ifade etti. Geleneksel şiirimizde nazım biçimleri, kafiye çeşidi ya da işlediği konuya göre isimlendirilen şiirde, Tanzimat Dönemi’nden itibaren Batılılaşma anlayışının edebiyat yönünde de hareketlenmeler olduğunu anımsatarak Batı edebiyatlarından etkilenerek özel bir başlık kullanımı tercihinin oluştuğu söylendi. Buna dayanarak ise, türler arasındaki şiir cephesinde bir bireyselleşme sürecinin de başladığı sonucuna varıldı. Şiir hakkındaki ilk izlenim olan başlığın bir fikir sunabileceği gibi modern şiirde başlığın olmama ihtimalinin de bir anlam yaratabileceği belirtildi. Şiirde sadece başlığın değil, her detayın olmasının da olmamasının da bir anlam yarattığının altını çizen Yivli, bu bağlamda yazınsal sapmalar, noktalama işaretlerinin kullanılmaması gibi unsurların da hem üslubu hem de anlamı belirleyebileceğini ekledi.

Güncel akademik araştırmalardan örneklemler de sunulan, şiirden başka türlere de konuşmada yer verilerek geniş bir edebi tür sahasında öğretmenlerimizle gerçekleşen söyleşi, yeni konuşma konularında da buluşabilme temennisiyle noktalandı.