Ortaokul Öğrencilerimizin “Bokashi” ile Geri Dönüşüm Projesi

3257

Tepeören Yerleşkemizden ortaokul 7. sınıf öğrencilerimiz, Fen dersinde işledikleri evsel atıklar ve geri dönüşüm konusu kapsamında, evsel katı ve sıvı atıkları geri dönüştürmeye yönelik mayıs-haziran ayı boyunca bir proje gerçekleştirdiler.

Öncelikle liseye bir ziyaret gerçekleştirip, Biyoloji Öğretmenimiz Elife Köse ve öğrencilerinden Bokashi kompostu* yapmayı öğrendiler. Ardından projede görevli olmaya gönüllü olan bir grup 7. sınıf öğrencimiz, ortaokul yemekhanesinde öğle yemeği atıklarını toplayıp, gerekli işlemleri gerçekleştirerek bokashi kompostunu hazırladılar. 15 gün sonra gübreye dönüşen kompostu bostanımızda toprağa karıştırıp, zenginleşen bu toprağa tohum ektiler. Böylece sadece evsel ayıkları geri dönüştürmekle kalmayıp, bitkilerin gelişim süreci hakkında da tecrübe edindiler.

Bu çalışmada ortaokul 7. sınıf öğrencilerimiz lise öğrencilerimiz ile birlikte çalışma fırsatı buldular. Böylece lise öğrencilerimiz ortaokul öğrencilerimize, lisede fen alanındaki özgün çalışmalarda ilgileri doğrultusunda nasıl görev aldıklarını göstererek rol model oldular.

*Bokashi kompostu; yüzyıllardır Uzakdoğu ve Japonya’da toprağı güçlendirmek için  kullanılan bir yöntemdir.