Ortaokul JMUN Kulübü Öğrencilerimiz Rusya ve Fransa’nın Delegesi Oldu

570

Ortaokul 7 ve 8. sınıf JMUN (Junior Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, Koç Okullarının düzenlediği JMUNDP 2023 Konferansı’nda delegelik yaptılar. “Karşılıklılık yoluyla küresel krizleri hafifletmek” başlığı altında açılan çeşitli komitelerde Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz Fransa’yı, Levent Yerleşkemizden öğrencilerimiz Rusya’yı temsil ederek, dünya sorunlarını tartıştı.

Birleşmiş Milletler’in çalışmalarını simülasyon yoluyla öğretmeyi amaçlayan JMUN Kulübünde yaptıkları çalışmalar boyunca diplomat kimliğine girip araştırma, münazara ve yazı çalışmalarıyla sorunlara gerçekçi çözümler üretmeye çalıştılar. Sonrasında katıldıkları JMUN konferansında ise Görüş Bildirgesi ve Yasa Tasarısı hazırlanmasında etkin bir rol üstlendiler.

Öğrencilerimizin komitelerinde ele aldığı konular:

Tepeören Yerleşkemizden Suat Sarısoy (8B) BM Silahsızlanma Komitesinde “Biyolojik silahların araştırılmasına, geliştirilmesine ve üretilmesine karşı önlemler alınması” ve “Komşu ülkelerin sınırlarında istikrarı sağlamak”; Ayşe Beydağlı (7A) ve Ela Çayırezmez (7B) BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde “Yüksek petrol ve kömür rezervlerine sahip az gelişmiş ülkelerin sömürülmesi konusunun tartışılması” ve “Pandeminin (Covid-19) okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirecek önlemlerin alınması”; Bahar Bastıyalı (7A) ve Yasemin Akyıldız (7B) BM Güvenlik Konseyinde “Rusya Ukrayna ilişkileri” ve “Venezuela’daki durum”.

Levent Yerleşkemizden Duru Yüksel (7H) Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonunda “Güney ve Doğu Asya’da Afet Riski Azaltmanın entegre edilmesi ve sürdürülebilir altyapının sağlanması” ve “Akdeniz’de aşırı avlanma sorununun çözülmesi”; Deren Turan (7B) ve Öykü Özkara (7C) BM Ekonomik ve Sosyal Konseyinde “Yüksek petrol ve kömür rezervlerine sahip az gelişmiş ülkelerin sömürülmesi konusunun tartışılması” ve “Pandeminin (Covid-19) okul çağındaki çocuklar üzerindeki etkisini en aza indirecek önlemlerin alınması”; Naz Fidan (7C) ve İlker Rüzgar Akad (7I) “Rusya Ukrayna ilişkileri” ve “Venezuela’daki durum”; Kerem Gültekin (8D) BM Silahsızlanma Komitesinde “Biyolojik silahların araştırılmasına, geliştirilmesine ve üretilmesine karşı önlemler alınması” ve “Komşu ülkelerin sınırlarında istikrarı sağlamak”.