Öğrencilerimiz, Aşiyan Müzesi Gezisinde

171

Her iki yerleşkemizden 11. sınıf öğrencilerimiz, 23 Kasım Perşembe günü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretmenleri ile Tevfik Fikret’in yaşadığı ve “kuş yuvası” anlamına gelen Aşiyan’ı ziyaret etti.

Modern Türk şiirinin öncüleri arasında yer alan, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Tevfik Fikret’in evini gezen Terakkililer, şairin hem edebî dünyasını hem eserlerini kaleme aldığı mekânı tanıyarak dönemin zihniyetini, özelliklerini kavrama fırsatı buldu.

Öğrencilerimizin gözlem, mantık, hayal gücü becerisi ve beğeni duygusunun oluşmasına ve gelişmesine katkıda bulunan müze ziyareti, bir şairin düşünce dünyasını ve mekân – eser ilişkisini tanımalarına aracı oldu. Öğrencilerimiz ayrıca bu gezide Atamızın, Tevfik Fikret’in “Ferda” şiirini çok sevdiği bilgisini de edindi.