Öğrenci Eğitimde Aktif Bir Rol Üstleniyor

1997

[tag-cloud-fx settings=”settings2.xml”][/tag-cloud-fx]

21. yüzyılda yenilenmeye başlayan toplum yapısı ve eğitim sistemindeki öğrenci, değişimlerin neden ve sonucu üzerinde düşünme ve dünya sorunlarını analiz etme arzusu içinde. Aktif öğrenci, doğrudan aktarılan bilgiyi kabul etmeyerek, öğretmenlerinin onlarla paylaştığı bilgiyi merakla sorgulamaya başlıyor. Bu nedenle artık bilgiyi üretebilmek ve ona ulaşabilmek, sadece eleştirel, yaratıcı ve çözüm odaklı düşünebilme ile sağlanıyor.

Yazılarımızın temelini oluşturan “uluslararası zihniyet”in canlı kalabilmesi, yaşam boyu öğrenmenin, bitmeyen bir süreç olarak benimsenmesine bağlı çünkü öğrencinin düşünsel etkinliği, öğrenmenin okul yaşamının sona ermesiyle biteceği algısı ile kısıtlanıyor. Peki, küresel değişim dünyasında öğrenim, sadece bireyin aktif eğitim süreci ile mi kısıtlanmalı?

Bilgi bombardımanı, her geçen gün artıyor. Ancak ne yazık ki bütün bir bilginin eğitimle aktarılması pek mümkün değil ve okul sınırları dışında da duyu kanallarımızdan akan bir bilgi akışı var. Bu noktada edilgen öğrencinin aktif bir öğrenciye dönüşmesi, sürdürülebilir bir gelecek için bireyin kendi kendine bilgi edinebilmesi, değerlendirebilmesi ve düşüncelerini temellendirebilmesine neden oluyor.

Kavramları çağrıştırma yöntemiyle öğrenmeye çalışan öğrenci, ilkeleri kavrayabildiği zaman, düşünme alanını ve dünyaya bakış açısını genişletmeye başlıyor. Bir problemi çözerken öğrendiği diğer bilgileri kullanabilme becerisini kazanan öğrenci, böylece düşüncelerinin serbest bırakılabileceğinin farkına varıyor ve kendi dünyasının sınırlarını aşabilmeyi öğrenerek farklı yaşam, inanç ve düşüncelerle tanışarak onları anlamaya çalışıyor. Öğrencinin zihnindeki doğru ve yanlış kavramları ise öğrencinin bilgiyi analiz ederek öğrendikleri arasındaki bağlantıları kurabilmesiyle şekilleniyor.

Farklı bakış açılarını yakalayan öğrenci, sosyal yaşamında öğrendiklerini deneyimleyebilme ve bilgiyi pratiğe yansıtabilme şansı yaratıyor; akademik çalışmaların yanında, bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerde de yer alarak yeni ilgi alanları ve beceriler keşfediyor. Öğrencilerinin sosyalleşerek karşılıklı bir yarar adına bilgiyi paylaşabilmesine ortam yaratan Terakki, International Baccalaureate (IB) eğitim programında da olduğu gibi “Öğrenci Kulüpleri” ve “Toplum Hizmeti” projelerinin yer aldığı yaratıcı, fiziksel ve hizmet aktiviteleriyle öğrencilerin, sosyal etkinliklere katılımını, böylece gerekli deneyimleri kazanmasını sağlıyor.