Ortaokul Öğrencilerimiz Devlet Kavramını Ele Aldı

2109

Her iki yerleşkemizden 5. sınıf öğrencilerimiz,  23 Şubat – 27 Şubat tarihleri arasında Sosyal Bilgiler dersinde “Bir Ülke Bir Bayrak” ünitesinde devletin temel işlevlerini “Nasıl Bir Devlet?” başlıklı bir proje kapsamında işledi.

Öğrencilerimiz projenin ilk aşamasında “devlet” kavramının ortaya çıkışını toplumsal ihtiyaçlarla ilişkisi bakımından sorguladı, yazılı-yazısız kural kavramları ile ortak yaşam arasındaki bağıntıyı inceledi.

İkinci aşamada devleti devlet yapan temel unsurları belirleyerek, kendi devletlerini kurmaya başladılar. Daha sonra devletin üç temel gücü olan yasama, yürütme, yargı güçlerini sorguladılar ve kendi kurdukları devletlerde bu örgütlenmeyi gerçekleştirdiler.

Son aşamada devletin işleyişini anlayabilmek ve karşılaşılan sorunları çözebilmek için örnek olay inceleme tekniği ile çözüm önerilerini ürettiler.