Lise Öğrencimiz Tarih Dersinin Artan Misyonunu Anlattı

2522

Tarih Kulübü öğrencilerimiz, “I. Dünya Savaşı’na Katılan Ülkelerden Mesaj Var: Gençler Cihan Harbini Tartışıyor ve Yazıyor” projesi kapsamında Birinci Dünya Savaşı konusunu derinlemesine incelemek, araştırmak, tartışmak ve yeniden yazmak için farklı okullardan öğrencilerle buluşmayı sürdürüyor.

Tarih Vakfı, “I. Dünya Savaşı’na Katılan Ülkelerden Mesaj Var: Gençler Cihan Harbini Tartışıyor ve Yazıyor” başlıklı öğretmen ve öğrenci eğitim atölyelerinin üçüncüsünü 20 Aralık Pazar günü Ulus Musevi Okulu’nda gerçekleştirdi. Atölyelere, Tarih Kulübü öğrencilerimizle Tarih öğretmenlerimiz katıldı.

tarihdersininartanmisyonu2

Tarih Kulübü başkanımız Efe Demokan (11B), atölye yürütücüleri Prof. Dr. Yücel Kabapınar ve Yard. Doç. Dr. Erol Köroğlu’nun moderasyonuyla gerçekleşen öğrenci atölyesinin gün sonu değerlendirmesinde bir konuşma yaptı.

 “Tarih bilgisi günümüzde sosyal bilimler alanında yürütülen çalışma ve tartışmaların temelini oluşturmaktadır. Terakki Vakfı Lisesi öğrencisi olarak Tarih Kulübümüzün başka okullarla ortak olarak katılımcılığını sürdürdüğü “Gençler Cihan Harbi’ni Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor” isimli çalıştayda gözlemlediğim üzere, öğrencilerin tarih dersinden beklentileri değişiklik göstermiştir. Eğitim Sistemimizde Felsefe, Coğrafya, Psikoloji, Demokrasi ve İnsan Hakları, Siyaset gibi Sosyal Bilimler alanına dahil olan dersler seçmeli ders olarak verilmektedir ve bu ders saatleri yeterli sayıda olmamaktadır. Öğrenciler bu konuda yaşadıkları eksikliğin Tarih dersi tarafından kapatılmasını talep etmekteler.

Örneğin söz konusu çalıştaya katılan öğrencilerin, Cihan Harbi’ni daha farklı biçimde anlatabileceğimizi ortaya koymak için seçtikleri örnekleri göz önüne alır isek şunları söyleyebiliriz: ‘’Siper Yaşamı ve Askerlerin Psikolojik Durumu’’ eklentisi psikoloji dersine, ‘’Savaş Sonrası Ülkeler Arası İlişkiler’’ eklentisi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset derslerine, ‘’ Savaş sırasında barış isteyenler ve vicdani retçiler’’ eklentisi ise Felsefe ile Demokrasi ve İnsan Hakları derslerine atıfta bulunmaktadır. Bu bağlamda bakıldığında, lise Tarih dersi müfredatında ciddi değişikliklere gidilmesi gerektiği ciddi biçimde karşımıza çıkmakta.

Bu çalıştay da göstermiştir ki, Türkiye gündeminden hiç inmeyen Sosyal Bilimler alanındaki tartışmalar, öğrencilerin yoğun ilgisini çekmektedir. Onların toplumsal konular üzerine düşünen, sorgulayan ve üreten bireyler haline gelmeleri için bu derslerin temel bilgi ve yöntemlerine hâkim olmaları gerekmektedir. Bunun arayışı içinde olan öğrenciler ise çözümü Tarih dersinde arama yolunu seçmişlerdir ve sonuç olarak Tarih dersinden daha farklı beklentiler içine girmişlerdir. Tarih dersi ülkenin ve gençlerin değişen ihtiyaç ve beklentilerine göre kendini değiştirmeli ve geliştirmelidir. Eğer bu etkin bir şekilde başarılabilirse ileride sorgulayan, mantıklı, üreten ve düşünen bir nesil yetişir. Bunun sonucunda ise ülkemiz her alanda daha başarılı olur ve Tarih dersi de bu başarının en önemli mimarı olur.”

Efe Demokan (11B)