Terakkili Delegeler ITU JMUN 2015’te Almanya, Meksika ve Zimbabve’yi Temsil Etti

2157

Levent Yerleşkemizden JMUN (Junior Model United Nations) Sosyal Etkinlik Kulübü öğrencilerimiz 28 – 29 Mayıs tarihlerinde, dünya sorunlarının ele alındığı, Birleşmiş Milletler çalışmalarının simülasyon yoluyla öğretildiği MUN konferanslarından “Kadın Hakları” konulu ITU JMUN 2015’te Almanya, Meksika ve Zimbabve’yi temsil etti.

Öğrencilerimizden Sude Metin (7J) , Almanya; Can Yıldız (7F), Meksika; Eda Güçhan (8I) ise Zimbabve büyükelçileri olarak açılış seromonisinde ülkelerini tanıtan bir konuşma yaptılar.

Terakkili delegeler; Silahsızlanma Komitesi, Siyasal Komite, Sosyal Komite, Güvenlik Komitesi, DC Karikatür Komitesi, Ekonomi-Finans Komitesi ve BM Kadın Komitesi’nde  “Savaşın kadınlar üzerindeki etkisi”, “Küresel iş hayatında kadın çalışanların artması”, “Eğitimde cinsiyet eşitliğini sağlamak”, “Birleşmiş Milletler ’de kadın delegelerin gücünü arttırmak”, “Kadınların toplumdaki yerini iyileştirmek”, “İnsan haklarına ve basit özgürlüklere ayrım yapılmaksızın saygı sağlamak”, “Karikatürlerdeki kadın süper kahramanların nesneleştirilmesi” konularını ele aldılar.