IB Sınıfı Öğrencilerimiz Çağdaş Sorunları Tartışıyor

2070

Terakki’de 10 IB T ve 11 IB T sınıflarında Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge-TOK), 20. Yüzyılda Türkiye ve Environmental Systems and Societies-ESS dersleri kapsamında yeni bir tartışmalar dizisi başladı. 10 ve 11 IB T sınıfı öğrencilerimiz bir araya gelerek belirlenen çeşitli konular etrafında yuvarlak masa tartışmaları yapıyor.

yuvarlakmasa1_3111_sml

Amaç; Öğrencilerimizin çağdaş dünya sorunlarına dönük bir perspektif kazanmalarını ve akran grupları içinde tartışmalar yürütmelerini, aynı zamanda planlama, organizasyon ve liderlik alanlarında sorumluluk almalarını sağlamak.

Bu projenin ilk oturumunda 10 Kasım Salı günü, Felsefe sınıfımızda 11 IB T sınıfından Selin Özsoy ve Elif Güneş “Tarih Eğitiminde Tartışmalı Alanlar” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Öğrencilerimiz sunumlarında Türkiye’de ve başka ülkelerde Tarih eğitiminde kullanılan söylemlerin içeriği, tercih edilme nedenleri ve bu tercihlerin yarattığı sonuçlar üzerinde durdu.

Daha sonra tüm öğrencilerimiz tarihsel söylemin hafızalarımızı, hafızamızın da davranışlarımızı nasıl belirlediğine ilişkin bir tartışma yürüttü. Tartışma süresince analiz ve yorumlama becerilerini ortaya koyan öğrencilerimiz tartışmayı heyecanla sürdürdüler.

20 Kasım Cuma günü gerçekleşen İkinci oturumda ise 10 IB T ve 11 IB T sınıfı öğrencilerimiz, günümüzün en önemli çevresel sorunlarından olan iklim değişikliğinin siyasi çevrelerdeki yeri ve önemini tartıştı. 11 IB T sınıfından aynı öğrencilerimizin hazırladığı sunum üzerinden farklı siyasi çevrelerin iklim değişimi olgusuna nasıl yaklaştığını ele aldılar. Bu tartışma ortamının, öğrencilerin açık fikirli ve hoşgörülü yaklaşımları sonucu her iki sınıf düzeyine de katkı sağladığı gözlemlendi.

Öğrencilerimiz yıl içinde yuvarlak masa tartışmalarında farklı konuları gündeme almaya devam edecek.