Gençler Cihan Harbi'ni Farklı Perspektiflerden Tartışıyor ve Yazıyor

2314

İki yıldır Tarih Vakfı’nın gerçekleştirdiği “I. Dünya Savaşı’na Katılan Ülkelerden Mesaj Var” başlıklı öğrenci – öğretmen atölyelerinde bu sene Tarih Kulübümüzden 9. sınıf öğrencilerimiz ve Lise Tarih öğretmenlerimiz de yer aldı. Farklı okullardan öğrenciler, Birinci Dünya Savaşı konusunu derinlemesine incelemek, araştırmak, tartışmak ve yeniden yazmak için bir araya geldi.

image5

11 Ekim Pazar günü İELEV Eğitim Kurumlarında düzenlenen projenin öğretmenlere yönelik ilk atölyesinde yaklaşık 20 öğretmenin katılımıyla Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi’nden Prof. Dr. Yücel Kabapınar’ın yürüttüğü “Kanıt Temelli Tarih Eğitimi” adlı bir atölye çalışması yapıldı. Projenin sonraki aşamasını oluşturan ilk öğrenci atölyesi ise yaklaşık 70 öğrenci ve 25 öğretmenle birlikte 08 Kasım Pazar günüydü.

Marmara Üniversitesi’nden Prof. Dr. Yücel Kabapınar, Boğaziçi Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Erol Köroğlu ve Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölüm Başkanımız Fırat Güllü’nün danışmanlığında gerçekleşen bu proje kapsamında katılımcı  öğrenciler, geçtiğimiz yıl seçtikleri farklı ülkelere ait ders kitaplarında I. Dünya Savaşı’nı anlatan bölümleri inceleyerek kendi oluşturdukları kriterler doğrultusunda bir değerlendirme raporu hazırladı. Türkiye dışında İngiltere, Almanya, ABD, Avusturya, Bulgaristan ders kitaplarının inceleme konusu olduğu bu karşılaştırmalı çalışmanın sonuçları, 10 Mayıs’ta Ulus Musevi Okullarında yapılan bir sunumla çeşitli üniversitelerden akademisyenlerin ve ulusal basının da katılımıyla kamuoyuyla paylaşıldı.

image1

Bu sene de yeni okullarla birlikte ikinci aşaması başlatılan projenin amacı: İlköğretim 7 ve 8. sınıf ders kitapları seviyesine uygun “I. Dünya Savaşı” konulu bir bölümün içeriğinin öğretmenler ve akademisyenlerin danışmanlığında doğrudan öğrenciler tarafından oluşturulması.

1. Öğrenci Atölyesi, Üsküdar Amerikan Lisesi Tarih öğretmenlerinden Hasan Tahsin Özkaya’nın hazırladığı projenin ortaya çıkış hikâyesini anlatan kısa bir sunumla başladı. Öğretmenler bu sunumu dinlerken öğrencilere proje sonrasında elde ettikleri kazanımları daha iyi ölçebilmek için Prof. Dr. Yücel Kabapınar’ın hazırladığı bir ön test uygulandı. Ardından yeni katılan öğrencileri, geçen yılki çalışmanın işleyişi ve sonuçlarıyla tanıştırmayı amaçlayan bir atölye ve sunum gerçekleşti.

image4

Atölye kapsamında ders kitaplarında yer alan metinlerin, görsellerin, tabloların, grafiklerin ve haritaların eleştirel bir bakışla nasıl okunacağı üzerine geçtiğimiz yıl yürütülen atölyelerden seçilen bazı örnekler, projeye bu yıl katılan öğrencilerle tekrarlandı. Ayrıca geçen sene bu projede yer almış öğrencilerden bazıları, elde edilen sonuçları yeni katılımcılarla paylaştı. Bu atölyenin ardından Boğaziçi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi öğretim görevlisi Yar. Doç. Dr. Erol Köroğlu, I. Dünya savaşı üzerine üretilmiş çeşitli edebiyat metinlerinden yaptığı seçkilerle “eleştirel okuma ve eleştirel okurluk” üzerine öğrencilerin aktif katılımıyla interaktif bir sunum yaptı.

Proje, “2. Öğrenci Atölyesi” ile 20 Aralık Pazar günü Ulus Musevi Okulları’nda devam ediyor.