Formatif Değerlendirmenin Dil Öğretimindeki Dönüştürücü Gücü: Uygulamada Profesyonel Gelişim Projesi

114

Yabancı Diller Koordinatörümüz Lucy Griffin ve ELT Akademik Uzmanımız Burcu Çubukçu tarafından yazılan “Formatif Değerlendirmenin Dil Öğretimindeki Dönüştürücü Gücü: Uygulamada Profesyonel Gelişim Projesi” adlı makale, dil öğretiminde etkili stratejilerin ve yöntemlerin paylaşılmasını, araştırmanın teşvik edilmesini ve dil kalite standartlarının yükseltilmesini hedefleyen TESOL Türkiye’nin, Profesyonel Gelişim Dergisi 12. sayısında yayımlandı.

Makalede, profesyonel gelişim faaliyetlerinin öğretmenlerin pedagojik uygulamalara ilişkin inanç ve değerlerini nasıl şekillendirdiği vurgulanıyor. Bununla birlikte bu makalede Formatif Değerlendirme çalışmalarının önemi, İngilizce öğretmenleriyle yapılan pilot çalışmalar neticesinde formatif değerlendirmenin ders planlarına ve dolayısıyla öğretim uygulamalarına olan etkisi de paylaşılıyor. Bahsi geçen profesyonel gelişim projesinin alanda uzman Dylan Wiliam’ın 5 formatif değerlendirme stratejisi üzerine şekillendirildiği ve öğretmenlerle yapılan etkinliklerin bu doğrultuda gerçekleştiği ifade ediliyor.

İlgili makalede Wiliam’ın 5 stratejisine dayalı olarak öğretmenlerle yapılan çalışmalardaki pratik yaklaşımlar şu şekilde özetleniyor:

Öğrenme Amaçlarını ve Başarı Kriterlerini Açıklama: Bu stratejiyle öğretmenler, öğrencilerin dil gelişimleri için bir yol haritası oluştururlar. Öğrencilerin edinmesi gerekli olan kazanımlar açıkça belirlenir ve öğrencilere iletilir. Böylece sürece dahil olan öğrencilerin ilerlemelerini kendilerinin değerlendirebilmesi için birlikte bir yol haritası oluşturulur. Öğretmenler, planlarda belirli bir süreyi ünite başlarında yer alan öğrenme kazanımlarını ve başarı kriterlerinin oluşturulduğu bu yol haritasının yer aldığı tanıtıcı derslere ayırırlar.

Öğrenmenin Kanıtlarını Elde Etme: İkinci strateji, öğretim süreci boyunca öğrencilerin öğrenmelerinin kanıtlarını toplamanın öneminin vurgulanmasıdır. Bu kanıtlar öğrenci öğrenimini artırmak için kullanılır. Bu kanıtları elde etmek, çeşitli formatif değerlendirme araçlarının kullanılmasını içerir; kısa sınavlar, gözlemler ve öğrencilerin kendilerini veya akranlarını değerlendirmeleri gibi. Bu şekilde, öğretmenler öğrencilerin anlayışları hakkında değerli içgörüler elde eder ve bu kanıtlara dayalı olarak gerektiğinde planlarda öğretimsel ayarlamalar yapabilirler.

Öğrenmeyi İlerleten Geri Bildirim Sağlama: Geri bildirim, etkili dil öğretiminin önemli bir bileşenidir. Ancak geri bildirim ile öğrencinin ne yaptığı çok önemlidir. Bu strateji, öğrencilere geribildirim ile ne yapmaları gerektiği hakkında rehberlik sunmayı hedefler. Yapıcı geri bildirim, öğrencilerin güçlü yönlerini ve gelişim alanlarını anlamalarına yardımcı olarak, dil öğrenme hedeflerine doğru yönlendirir. Ek olarak, geri bildirim, öğrencilerin gelişimine inanmayı teşvik eder, öğrencilerin yeteneklerini geliştirebileceklerine inançlarını artırır ve onları dil öğrenme yolculuklarında kararlı ve istikrarlı olmaya motive eder. Kaliteli geribildirimin öğrenci tarafından anlaşılması, değerlendirilmesi ve dolayısıyla öğrenme sürecinde bu geribildirimin öğrenci tarafından kullanılması ile öğrenme kolaylaşır ve ilerler.

Öğrencileri Birbirinin Öğrenme Kaynakları Olarak Aktive Etme: İşbirlikçi öğrenme, anlamlı sosyal etkileşimlerde dil ediniminin gelişiminde önemli bir rol oynar. Bu strateji, öğrencilerin akran değerlendirmesi, grup tartışmaları ve işbirlikçi etkinlikler aracılığıyla birbirlerinin öğrenmelerine destek olmalarını teşvik eder. Bu stratejinin doğru ve yaygın kullanımı da öğretmenler ile bu projede paylaşılmıştır.

Öğrencileri Kendi Öğrenmelerinin Sahipleri Olarak Aktive Etme: Son strateji, öğrenci etkileşimini ve özerkliğini vurgular. Dil sınıflarında, bu, öğrencilerin kişisel dil hedeflerini belirlemelerini, kendi ilerlemelerini izlemelerini ve öğrenme deneyimlerini yansıtmalarını içerir. Öğrencileri dil öğrenmelerinin sahipleri olmaya teşvik ederek, kendi öğrenim süreçlerine aktif olarak katıldıkları bir ortam oluşturulur.