En Seçkin ve En İyi Delegeler Ödülleri Terakki’nin

754

Lise MUN (Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz, 16 – 18 Aralık tarihleri arasında Küresel çağda insani krizin çözümünde evrensel işbirliği” temalı DŞMUN’22 konferansında delegelik yaptı.

Birleşmiş Milletler simülasyonu olarak gerçekleşen ve dünya sorunlarının ele alındığı konferansta Ali Alıç (Tepeören – 9C) Silahsızlanma Komitesinde, Ekin Raşa (Tepeören – 10B) Güvenlik Konseyinde, Dilem Berru Çelik (Tepeören – 11A) Hukuk Komisyonunda, Nilüfer Güral (Tepeören – 9A)  İnsan Hakları Komitesinde, Yunus Duçe (Tepeören – 11A) Çevre Komitesinde En Seçkin Delege seçildiler. Yağız Kutlubay  (Levent – Fen 10A) Çevre Komitesinde, Bilge Nehir Tiryakiler (Tepeören – 10B) Güvenlik Konseyi’nde, Mete Çevik (Tepeören – 11A) Hukuk Komisyonunda, Ayşe Duru Karaduman (Tepeören – 12A) Siyasi Komitede, Efe Utku Ural (Tepeören -1 2A)  Silahsızlanma Komitesinde En İyi Delege oldu. Ezgi Günel (Tepeören – 11D), İnsan Hakları Komitesinde, Emir Akalın (Tepeören – 12A), Çevre Komitesinde ve Betül Alya Can (Tepeören – 11A) Ekonomik ve Sosyal Konseyde “Mansiyon” ödülü aldı.

Darüşşafaka Okullarının düzenlediği bu konferansta STIMUN (Şişli Terakki International Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz İngiltere, Afganistan, Myanmar, Sri Lanka, Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve Nijer’i; TTMUN (Terakki Tepeören Model United Nations) Kulübü öğrencilerimiz ise Amerika Birleşik Devletleri, Çin, İrlanda, Hindistan, Dominik Cumhuriyeti, Endonezya, Libya, Nepal, Uganda, Fas ve Çad ülkelerini temsil ettiler. Çeşitli komitelerde görev alarak, siyasi ve sosyal konulara çözüm bulmaya çalıştılar.

En İyi Yasa Tasarıları

Genel Kurulda her komiteden en iyi örnekler olarak seçilen birer tasarı, Genel Kurulun onayına sunuldu ve uzun süren kürsü konuşmaları ve hararetli tartışmalar sonunda oylamaya açıldı.

Öğrencilerimizin hazırlamış oldukları yasa tasarıları “En İyi Yasa Tasarısı” olarak seçilerek Genel Kurula kabul edildi. Birçok kürsü konuşması, uzun ve hararetli tartışmalar sonucunda Efe Kaan Yılmaz  (Tepeören – 12A), Ayşe Duru Karaduman  (Tepeören – 12A), Mete Çevik  (Tepeören – 11A) ve Yağız Kutlubay (Levent – Fen 10 A)  tasarılarını oy çokluğuyla Genel Kuruldan geçirdiler:

  • Silahsızlanma Komitesi’nde Efe Kaan Yılmaz (Tepeören -12A) “Savaş bölgelerinde biyolojik ve kimyasal silah kullanımının önlenmesi” 
  • Siyasi Komite’de Ayşe Duru Karaduman (Tepeören -12A)“Dış uzayda güvenliğin sağlanması ve barışın sürdürülmesi”
  • Çevre Komitesi’nde Yağız Kutlubay (Levent – Fen 10 A ) “Yenilenebilir ve erişilebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve tedarik edilmesi”
  • Hukuk Komisyonu’nda Mete Çevik (Tepeören -11A)“Sosyal medyanın uygunsuz kullanımlarını gözden geçirmek ve zararlarını önlemek için önlemler almak”
  • İnsan Hakları Komitesi’nde Ezgi Günel (Tepeören -11D)“Hindu-Pakistan bölgesindeki son su kriziyle ilgili gerilimlerin hafifletilmesi”

Oturum Başkanlığı

Tepeören Yerleşkemizden öğrencilerimiz Merve Kaya (11IBE) Silahsızlanma ve Uluslararası Güvenlik Komitesinde, Ege Yüksektaş (11IBE) Ekonomi ve Sosyal Konseyde ve Defne Eryüksel (11IBE) Siyasi Komitede oturum başkanı olarak seçildi. Oturum başkanı olan öğrencilerimiz, konferans öncesinde komite gündem maddeleriyle ilgili raporlar hazırladılar ve ön hazırlıkların yapılmasında etkin rol aldılar. Konferans süresince ise oturumlarını başarıyla yürüterek birçok yasa tasarısını komitelerinde tartışmaya açtılar ve sadece takım arkadaşlarına değil komitelerine katılan tüm öğrencilere yardım edip yol göstererek, örnek öğrenciler olarak okulumuzu başarıyla temsil ettiler.

Konferas öncesinde takım kaptanları Merve Kaya (Tepeören – 11IBE) , Ege Yüksektaş (Tepeören – 11IBE) , Defne Eryüksel (Tepeören – 11IBE), Bilge Yüce (Levent – 10IBF), Oya Ok (Levent – 10IBF), Yağız Kutlubay (Levent – Fen 10A) ve Defne Öztunç (Levent – 11IBK) liderliğinde birçok toplantı yaparak temsil edilecek ülkeleri araştırarak ülke raporlarını hazırladılar. Daha sonra konferans süresince tartışılacak olan gündem maddeleri araştırılarak sorun tespiti ve çözüm önerileri üzerine çalışmalar yaptılar, konuşma metinlerini hazırladılar. Komite oturum başkanları tarafından hazırlanmış raporları incelediler. Bu raporlar doğrultusunda yaptıkları araştırmalar ve geliştirdikleri çözüm önerilerini komite toplantıları yaparak bir araya getirdiler ve iki ay süren bu ön çalışmalar sonucunda yasa tasarı taslaklarını oluşturmaya başladılar.

Konferans süresince öğrencilerimiz önceden kulis çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarını diğer katılımcılarla paylaşarak daha gerçekçi ve uygulanabilir çözümler araştırdılar. Gerekli oy çokluğunu sağlayan öğrenciler tasarı taslaklarını onay kurulundan geçirdikten sonra komitelerinde tasarı başkanlığı yaptılar. Uzun ve hararetli tartışmalar, kürsü konuşmaları yaparak tasarılarını savunmaya çalışan öğrencilerimiz, oldukça başarılı bir takım çalışması da sergileyerek tasarılarını komite oylamasından geçirmeye çalıştılar.

Özel Komiteler

Güvenlik Konseyi

DŞMUN’22 konferansında bu yıl Güvenlik Konseyinin gündemini “Haiti sorunu”, “Mali sorunu” ve “Ukrayna devletinin egemenliğinin korunması” maddeleri oluşturuyordu. Bu komitede Duru Kopan (Tepeören – 9D) 3,  Ekin Raşa (Tepeören – 10B) 3,  Bilge Nehir Tiryakiler (Tepeören -10B) 3 ve İdil Melis Güvendir (Levent 9IBI) 1 olmak üzere 10 çözüm önerisinde bulundular ve 7 tanesini komitelerinden oy çokluğuyla geçirmeyi başardılar.

Ekonomik ve Sosyal Konsey

Bu konseyin gündem maddeleri “İklim değişikliği ve ekonomik sonuçları nedeniyle küresel tedarik zincirinin aksaması”  ve “Güneydoğu Asya için COVID-19 salgınının sosyo ekonomik sonuçları” oldu. Bu konseyde görev alan öğrencilerimizden Mina Çakıroğlu (Tepeören – 9C) ve Ada Niron (Tepeören – 9D), takım arkadaşlarıyla yaptıkları çalışmalarda tasarı başkanı olmaya hak kazandılar ve komitelerinden onay alarak yasa tasarılarını oy birliğiyle geçirmeyi başardılar.

Genel Kurul Komiteleri

Genel Kurul komitelerinde her iki kampüsümüzden yer alan 80 öğrencimiz belirlenen gündem maddeleri üzerine yapmış oldukları çalışmaları komite içinde paylaşmışlar ve çözüm önerilerine katkıda bulundular.

15 öğrencimiz kulis çalışmalarını tamamlayarak hazırlamış oldukları yasa tasarı taslaklarına komitelerinden yeterli imza toplayarak tasarı başkanı olmuş ve tasarılarını tartışmaya açmaya hak kazandılar.

Silahsızlanma Komitesi:

Efe Utku  Ural  (Tepeören -12A) “Hükümet kuruluşları ve devlet dışı aktörler arasındaki silah ticareti konusunun ele alınması
Efe Kaan Yılmaz  (Tepeören -12A) “Savaş bölgelerinde biyolojik ve kimyasal silah kullanımının önlenmesi”
Defne Öztunç (Levent -11IBK) “Hükümet kuruluşları ve devlet dışı aktörler arasındaki silah ticareti konusunun ele alınması

Siyasi Komite:

Bilge Yüce (Levent- 10IBF) “Dış uzayda güvenliğin sağlanması ve barışın sürdürülmesi”  Ceylin Suiçmez  (Tepeören -9C)“Dış uzayda güvenliğin sağlanması ve barışın sürdürülmesi”
Ayşe Duru Karaduman  (Tepeören -12A)“Dış uzayda güvenliğin sağlanması ve barışın sürdürülmesi”
Güneş Bozkırlıoğlu (Levent Fen 9A) “BM’nin barışı koruma çerçevesinin ve barışı koruma operasyonlarının revizyonu”
Sena Gürelli (Levent- 10IBF)  “BM’nin barışı koruma çerçevesinin ve barışı koruma operasyonlarının revizyonu”                                                                                            DorukDönmez  (Tepeören -9D) “BM’nin barışı koruma çerçevesinin ve barışı koruma operasyonlarının revizyonu”
Mehmet Ali Hocalar  (Tepeören -9D) “BM’nin barışı koruma çerçevesinin ve barışı koruma operasyonlarının revizyonu”

Hukuk Komisyonu:

Mete Çevik  (Tepeören -11A)“Sosyal medyanın uygunsuz kullanımlarını gözden geçirmek ve zararlarını önlemek için önlemler almak”
Ramazan Bartu Günal  (Tepeören -12B) “Suistimal edilen madde yelpazesi çerçevesinde ölçüm ve sınırlamaların oluşturulması”
Dilem Berru Çelik  (Tepeören -11A) “Suistimal edilen madde yelpazesi çerçevesinde ölçüm ve sınırlamaların oluşturulması”

İnsan Hakları Komitesi:

Defne Altınay  (Tepeören -10D)“Hindu-Pakistan bölgesindeki son su kriziyle ilgili gerilimlerin hafifletilmesi”
Ezgi Günel  (Tepeören -11D)“Hindu-Pakistan bölgesindeki son su kriziyle ilgili gerilimlerin hafifletilmesi”
Nilüfer Güral  (Tepeören -9A) “Kürtaj konusunda dini bölgelerde insan hakları ihlali”

Çevre Komitesi:

Yunus Duçe  (Tepeören – 11A) “Yenilenebilir ve erişilebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve tedarik edilmesi”
Yağız Kutlubay (Levent – Fen 10A ) “Yenilenebilir ve erişilebilir enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve tedarik edilmesi”

Terakkili öğrenciler konferansın ardından görüşlerini paylaştı:

STIMUN Kulübü

“Darüşşafaka Mun benim ilk katıldığım MUN konferansı oldu. İlk tecrübem olmasına rağmen biraz zor olan özel tarih komitesini seçmiştim. Buda doğal olarak beni çok geriyordu. Oraya geldiğimde biraz da olsun rahatladığımı hissettim ve insanlarla tanışmaya başladım. Bir sürü yeni arkadaşım oldu ve kendimi sosyal hissettim. MUN sayesinde insanlarla konuşmak için ortak bir noktam oldu. Tanışma bölümünden sonra ilk konferans başladı ve nasıl bir etkinlik olduğunu öğrenmeye başladım. Öğrendikçe eğlenmeye, eğlendikçe takımıma yarar sağladığımı fark ettim. Takımımla beraber kriz yönetmek çok eğlenceli oldu. Görevimizi yerine getirirken birbirimizle tanışma etkinlikleri de yaptık ve bu birbirimizi daha iyi tanımamızı ve kaynaşmamızı sağladı. Bunlar yaşanırken günler akıp gitti ve zamanın ne kadar hızlı geçtiğini fark etmedim. Ne yazık ki bu muhteşem deneyim kısa sürdü ama hayatımın en eğlenceli ve en ilginç günlerinden bir kaçıydı.” Bartu Aslan (Levent- 9IBI)

“Darüşşafakka MUN çok güzel düşünülmüş bir konferanstı. Komite başkanları, Kahve molalarımız  ve düzenlenen aktivitelerin hepsi, bizi farklı okullarda okuyan öğrenciler ile bir araya getirdi ve yeni dostlar edinmemizi sağladı. Konferans boyunca günümüz sorunlarına uygun konular tartışılarak gelecek ile ilgili fikirler geliştirmemizi ve farklı fikirlerin bir araya gelmesi ile katılım sağlayan bütün öğrencilerin vizyonları değişti. Bize verilen konuların içinden çıkamadığımız zaman farklı fikirlere ve kişilere başvurmamızın ne kadar anlamlı ve geliştirici olduğunu fark ettim. Bu konferansa katılmamızı sağlayan herkese teşekkür ederiz, benim için büyük bir ayrıcalıktı.” Yağız Kutlubay (Levent- Fen 10 A)

TTMUN Kulübü

“DŞMUN’22 ilk konferansım olmasa da bana birçok açıdan ilkler yaşatan bir konferanstı. Daha önce okulumuzda düzenlediğimiz TTMUN konferanslarında oturum başkanlığı yapmıştım ama ilk kez kendi okulumun konferansı dışında oturum yönetme şansına sahip oldum. Aynı zamanda, DŞMUN’22 konferansına hazırlık sürecinde onüç arkadaşıma “danışman öğrenci” olarak destek oldum. Yaklaşık iki ay süren bu çalışmalarda diğer takım kaptanları Ege ve Defne ile birlikte hem kendi çalışmalarımızı hem de takım arkadaşlarımızın çalışmalarını planladık ve yönettik. Konferans öncesinde “oturum başkanı” olarak gerçekten başarılı olabilecek miyim diye oldukça endişeliydim ama şimdi konferans geneline baktığımda bu görevimi başarıyla yerine getirmenin verdiği gurur içerisindeyim diyebilirim. Konferans öncesi hazırlık çalışmalarımızda ve konferans süreci boyunca bizlerden yardımını asla eksik etmeyen kulüp hocalarımıza ve okulumuz mezunlarından Umay ablama çok teşekkür ederim. Bana her pes etmeye yakın olduğum zaman destek çıkan ve her zaman yanımda olduklarına hissettiren Ege ve Defne, iyi ki varsınız. Okulumdan katılım göstermiş olan her arkadaşımla gurur duyduğum ve keyif aldığım bir konferans yaşamış olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum.” Merve Kaya (Tepeören – 11IBE)

“DŞMUN’22, kendi okulumun konferansı dışında “Güvenlik Konseyi” komitesinde yer aldığım ilk konferanstı. Konferans anında ve hazırlık sürecinde bizlere yardımcı olan öğretmen ve mentorlerime çok teşekkür ederim.  Vesile hocam, Defne, Ege, Merve, Naz ve Deniz, iyi ki varsınız. Bu konferans benim için çok keyifli bir deneyim oldu. Çin ülkesini temsil ettiğim Güvenlik Konseyinde birçok yeni arkadaşlıklar kurdum, hep birlikte gündem maddelerimiz üzerine temsil ettiğimiz  ülke politikaları doğrultusunda çeşitli tartışmalar ve kürsü konuşmaları yaptık ve savaş çıkarmaya bile çalıştım. DŞMUN’22 konferansının bana hem akademik hem de sosyal açıdan çok şey kattığına inanıyorum ayrıca  çok da eğlendim. Arkadaşlarımla okul dışı böyle bir etkinlikte yer aldığım için çok mutluyum ve ilerdeki konferanslar için sabırsızlanıyorum.” Ekin Raşa (Tepeören – 10B)

“Geçmiş yıllarda JMUN (Junior MUN) tecrübemin olması kurallar konusunda çok da sıkıntı yaşamamamı sağladı. Konferansa hazırlık aşamasında yaptığımız çalışmalar da kendime olan güvenimi arttırdı. Bu süreçte kulüp danışmanımız Vesile hoca ve takım kaptanlarımız Ege, Defne ve Merve’nin yardımları benim için çok faydalıydı, onlar olmasa bu konferansı başarılı şekilde tamamlayamazdım. Konferansa gitmeden önce  araştırmalarımı yapıp kendi çözüm önerilerimi hazırlamış olsam da konferansta yeterli imza toplayamadığım için maalesef kendi tasarımı komiteme sunamadım ama komitemdeki diğer arkadaşlarıma destek vermeye çalıştım. Arkadaşlarımın hazırladığı tasarılar üzerine konuşmalar yaparak ve sorular sorarak yardımcı olmaya çalıştım. Konferans sonunda komitemde “En Seçkin Delege” ödülünü kazandım. Konferansın son günü Genel Kurul’da yaptığım konuşmada temsil ettiğim ülkenin Hindistan olmasıyla birlikte Hint aksanı yapmayı denedim ve bu sayede çok fazla kişinin ilgisini çektim. Konferans sürecinde birçok yeni insanla tanıştım ve arkadaşlar edindim. Benim için çok güzel bir deneyimdi ve bana çok şey kattığına inanıyorum, bence bütün arkadaşlarım en az bir kere bunu yaşamalı.” Ali Alıç (Tepeören – 9E)