Edebiyat Kulübü Öğrencilerimiz “Aşiyan Müzesi”ni Gezdi

2111

Edebiyat Kulübü öğrencilerimiz ve rehber öğretmenimiz Leyla Kaya Vardan, 26 Nisan Cuma günü Aşiyan Müzesine bir gezi düzenledi.

Öğrencilerimiz, “İstanbul yalnızca tarih müzeleri değil edebiyat müzeleriyle de zengin bir şehir.” düşüncesiyle bu müzeleri, edebiyat kokan semtleri gezme projesine ilk olarak edebiyat derslerinde de şiirlerini okudukları büyük şair Tevfik Fikret’in yaşadığı ve şimdi müze olan Aşiyan Müzesini gezerek başladılar.

Birden bastıran sıcakla Aşiyan’ın dik yokuşundan zorlu bir çıkışla müzeye ulaşan öğrencilerimiz, müze önünde durup karşılarındaki İstanbul manzarasına bakarken adeta büyülendiler. “Tevfik Fikret’in o güzel dizeleri yazmasında bu görüntünün de etkisi vardır değil mi?” diye soran öğrencilerimiz, daha sonra “sesli tur gezisi sistemi” ile müzeyi gezdiler. Müzede şairin çizdiği tablolarla şairin ressamlık yönünü de gördüler.

Müzede Tevfik Fikret’in yaşamına, edebiyatçılığına dair örnekler yanında Abdülhak Hamit Tarhan’a, Şair Nigâr Hanım’a ve Serveti Fünun topluluğuna ayrılmış odalarda bu sanatçılara dair eşya, eser vb örnekleri de görme, tanıma olanağı bulduktan sonra şairin müze bahçesindeki mezarını ziyaret ederek müzeden ayrıldılar.

Yokuştan inerken Aşiyan Mezarlığı’ndaki Orhan Veli, Yahya Kemal, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Özdemir Asaf’ın mezarlarını da ziyaret eden öğrencilerimiz, edebiyat derslerinde eserlerini işledikleri bir sanatçının eserlerini oluşturduğu ve yaşadığı ortamı teneffüs etmenin heyecanıyla edebiyatla dolu bir öğleden sonrayı tamamlayıp okullarına döndüler.