Ebeveyn Tutumlarının Çocuğa Katkısı ve Önemi

2198

Levent Yerleşkemizde anaokulu ve ilkokul velilerimiz, 3 Aralık Pazartesi günü Dr. Neslihan Zabcı’yla “Çocuğun Sosyal Çevre ve Öğrenme ile İlişkileri: Ebeveyn Tutumlarının Katkısı ve Önemi” konulu konferansta bir araya geldi. Çocukların akademik yaşantılarının temellerinin erken çocukluk dönemlerinde anne baba ve sosyal çevre ile kuracakları ilişkilerin katkısıyla şekillendiğine dair farkındalık oluşturmak amacıyla Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimizin düzenlediği konferans Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de gerçekleşti.

Zabcı, konferansında öğrenmenin aktif bir katılım gerektirdiğini, çocukların anne babayla kurduğu ilişkide daima edilgen olmasının bu deneyimi kısıtlayacağını belirtti. Akademik başarı ve öğrenme performansının öncülü olarak özgüven gelişimini vurgulayan Zabcı, ev içi yaşantıda becerileri geliştiren ve eşlik eden ebeveynler olmanın önemine değindi. Çocuğun özerklik kazanması için beslenme ve banyo gibi konularda çok fazla müdahale edilmemesi ve özbakım becerilerinin geliştirilmesi, sorumluluk duygusu oluşturabilmesi için oyun oynama ve ders çalışma sürelerini kendisinin planlayabilmesinin desteklenmesi, isteklerini erteleyebilmesi için kendi hayatı üzerinde bir denetime sahip olduğu duygusunun beslenmesi gerektiğini dile getirdi.

Sosyal çevre içinde gelişimi süren çocuk için sağlıklı ve doyum sağlayan arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesinde, anne babayla kuracağı ilk ilişkilerin belirleyici olduğunu ifade eden Zabcı, okul yaşantısında öğretmen, arkadaş ve öğrenme ile ilgili olumlu ilişkiler kurmak ve sürdürmek için çocuk ve ebeveyn arasında ayrışma ve mesafe alma deneyimlerinin önemini vurguladı. Teknoloji kullanımı konusuna da değinen Zabcı, yaşına uygun bilgisayar oyunları aracılığıyla çocuğun eyleme dökme ihtiyacı hissetmeden kendi duygularını çalışma olanağı bulmasının koruyucu olduğunu paylaştı. Konuşmasının sonunda velilerimizden gelen soruları yanıtladı.