Dijital Hikaye Öğretmenimiz Büşra Zorba’ya Birincilik Kazandırdı

2220

Hızla gelişen, değişen dünyada 21. yüzyıl becerileri önemli bir rol oynuyor. Bilgi okur yazarlığı, problem çözebilme, eleştirel düşünme, yaratıcılık, ekip çalışması, iletişim kurabilme gibi becerilere son zamanlarda popülaritesini Türkiye’de de kazanmaya başlamış olan “Computational Thinking” becerisinin küçük yaşta eğitim yoluyla kazanılması gerekiyor.

1996 yılında ilk defa Seymour Papert’ın gündeme getirdiği ve günümüzdeki 21. yüzyıl becerilerinden biri olmaya aday olan “Computational Thinking” kavramının henüz günümüz Türkçesinde net bir anlam karşılığı bulunmuyor. “Bilişimsel Düşünme” olarak adlandırabileceğimiz bu düşünme şekli ‘bilgisayar bilimini kullanarak problem çözme becerisi’ şeklinde  tanımlanmış olup her bireyin sahip olması gereken bir düşünme biçimi.

Düşünmenin temelinde algoritmik bakış açısıyla büyük problemleri ufak parçalara ayırarak sonuçlandırmadan hareketle her öğrencinin bu mantığı öğrenerek sadece bilgisayar dersinde değil, diğer derslerindeki ve günlük hayattaki sorunlarını da kolaylıkla çözebilecek.

Özetle, bilişsel düşünebilen bir öğrenci yeni sistemler düzenlerken yaratıcı, insan davranışlarını anlarken akılcı ve problem çözerken yenilikçi bir bakış açısına sahip olacak. Bu düşünceden yola çıkarak tanıtım amaçlı hazırlamış olduğumuz “Computational Thinking” isimli dijital hikayemizi  DISTCO (Digital Story Telling Contest) 2013 yarışmasına gönderdik ve uluslararası kategoride 1.lik derecesini aldık.

Terakki Vakfı Okulları olarak “Computational Thinking” becerisini öğrencilerine kazandırmak için Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü ile ortak yürüttüğümüz çalışmanın bildirisini “7. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu”nda sunmayı planlıyoruz.

Büşra Zorba
Bilişim  Teknolojileri Öğretmeni
Terakki Vakfı Okulları