Demokrasi ve Yurttaşlık

2263

Terakki, 17 Şubat Çarşamba günü Levent Yerleşkesinde İstanbul Liseleri Felsefe Kulüpleri Platformu’nun “Demokrasi ve Yurttaşlık” adlı etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ahmet Ayhan Çitil, 20. Yüzyılda insanın bir özne olarak klasik liberal görüşün aksine seçimlerinin bir ürünü olmadığını, doğumla birlikte içine düştüğü toplumsal bir sistem tarafından aşama aşama kurulduğu yolundaki yaklaşımıyla konuşmasına başladı. Ardından, Aristo’nun sadece kendisinin değil herkesin siyaset yapabilmesi için mücadele etme şiarına sahip antik çağ bireyine değindi.

Çitil konuşmasının devamında, Hobbes’un devlet ve devletin şiddet tekelini elinde bulundurması yolundaki tezlerinden yola çıkarak şiddetin gerçekte her an etrafımızda dolanan ve toplumun yapısal olarak ürettiği bir olgu olduğunu anlattı. Yoksulluk üreten bir sosyal sistemin üyelerinin büyük bölümüne aslında çok yoğun bir şiddet uygulanmış olduğunu düşündüğünü belirtti. Şiddetin sadece militer bir olgu olmayıp sosyal sistem içerisinde çok farklı biçimlerde yeniden ve yeniden üretildiğini düşündüğünü söyledi.

Daha sonra, platform üyesi okullardan gelen misafir öğrenci ve öğretmenler, Çitil’in çizmiş olduğu çerçeve kapsamında özne olmak, şiddetin biçimi ve niteliği açısından her koşulda kabul ya da red edilmesinin mümkün olup olamayacağı ve siyasetin insan toplumlarının varoluşu için taşıdığı hayati önem gibi konular üzerine görüşlerini belirtme ve tartışma olanağı buldular.

Böylece, içinde yaşadığımız coğrafyayı kuşatan şiddet sarmalına rağmen demokratik tartışma ortamları oluşturmanın mümkün ve gerekli olduğunu bir kez daha gözlemlediler.