Bir Fikir Üretim Merkezi: Eğitim Reformu Girişimi ve Eğitimde İyi Örnekler Konferansı

2442
Yazar: Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi Müdür Yardımcısı Alpaslan Dartan

Ülkemizde, sosyolojik bir olgu olarak karşımızda duran nitelikli eğitim sorununu, eğitime erişimi, okullar arasında nitelik ve niceliksel farkları, eğitimde cinsiyet temelli yaklaşımları ve öğretmen yetiştirme politikalarını toplum yararına ele alarak veriye dayalı çalışmalar yürüten çok az sivil toplum kuruluşu bulunuyor. Özellikle eğitimin girdileri ve çıktılarını eğitimin niteliği ve eğitime erişim noktalarında temelden ele alan önemli sivil toplum kuruluşlarından birisi “Eğitim Reformu Girişimi”dir.

Yeni Bir Fikir Üretim Merkezi sloganıyla hareket eden Eğitim Reformu Girişimi (ERG), çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. ERG, eğitim sistemimizin iyileştirilmesine ve karar süreçlerinin veriye dayalı olmasına katkıda bulunmak için nitelikli veri kaynağı olmaya, eğitim politikalarının iyileştirilmesi için yapıcı görüşler sunmaya öneriler geliştirmeye ve her yıl eğitim alanındaki gelişmeleri izleyerek her yıl “Eğitim İzleme Raporları” yayınlayarak eğitime yön vermeye çalışmaktadır. Ayrıca 2003-2005 yıllarını kapsayan ilk rapordan sonra toplamda 12 ayrı faaliyet raporunu da kamuoyu ile paylaşmıştır.

2003 yılında kurulan ERG, Türkiye’nin önde gelen vakıflarının bir arada desteklediği bir girişim olmasıyla Türkiye sivil toplumu için iyi bir örnektir. ERG çalışmalarını Eğitim Gözlemevinde ve Eğitim Laboratuvarında çeşitli uzmanları, kurum ve kuruluşları eğitim zemininde bir araya getirerek farklı görüşlerden ortak akıl yaratıp, ağlar, içerikler ve programlar geliştirerek eğitimde iyi örnekleri çoğaltmaya ve yaygınlaştırmaya çalışıyor.

Bu çerçevede ERG, 2004 yılından bu yana her yıl düzenlediği Eğitimde İyi Örnekler Konferansları (İÖK) ile de sistemi ve süreçleri eleştirmenin bir adım ötesine geçerek iyi örnekler üzerinden, çözüm üretmeyi ve eğitim sistemini geliştirmeyi hedefleyen katılımcılara ve katkı sunanlara bir konferanstan daha ötesini sunan önemli bir organizasyon sürdürüyor.

İlki 2004 yılında gerçekleştirilen Eğitimde İyi Örnekler Konferansı bugüne kadar 17 kez düzenlenmiş. Terakki, ilk kez 2005 yılında “Özel Eğitim Kurumlarında AR-GE: Terakki Vakfı Okulları Araştırma ve Geliştirme Merkezi (TARGEM)” başlıklı bir sunumla bu konferansta yer alınmıştı. Her yıl bireysel ve kurumsal yüzlerce binlerce başvurunun olduğu, sunum ve atölye çalışmalarının gerçekleştiği bu konferansta Türkiye’nin her yerinden bugüne kadar binlerce izleyici ve katılımcı yer aldı.

Her yıl binlerce başvurunun olduğu Eğitimde İyi Örnekler Konferansı’nda başvuruların değerlendirme süreci ön eleme ve hakem değerlendirme süreci ile başlayıp jüri ve seçici kurul değerlendirmesi ile tamamlanıyor ve sonuçlar bu sürecin sonunda açıklanıyor ve heyecanla sonuçların açıklanmasını bekleyen başvuru sahiplerine bildiriliyor.

Ben de bir eğitimci ve alan uzmanı olarak 2014 yılından beri bu konferansta sunum yapmak için başvuruda bulunan araştırmaların, yayınların ve iyi örneklerin değerlendirilme sürecinde “hakem” olarak görev alıyordum. Bu yıl 17.si gerçekleştirilen konferansta ise sunum başvurularının değerlendirilmesi sürecinde seçici  “jüri” üyesi olarak katkıda bulundum.

Bu değerlendirme süreçleri aşamasında yıllar içerisinde gördüm ki bu ülkede canla başla çalışan, işine âşık pek çok öğretmen ve eğitimci var. Yaptıkları işi en iyi şekilde yapmaya çalışan, paylaşımcı, özverili, öğrencilerine en iyiyi vermeye çalışan örnek öğretmenlerin varlığı gelecek için umutlu olmamıza da neden oluyor. Terakki öğretmenlerinin her yıl bu çok özel konferansta yaptıkları güzel işlerle de yer alması, seçilmesi de ayrı bir mutluluk kaynağı benim için.

Akran öğrenmelerinin en güzel gerçekleştiği yerler, bu tür iyi örneklerin sergilendiği konferanslar ve eğitimde dönüşüm yaratmak isteyen, eğitim sisteminin gelişmesine katkı sunmak isteyen aktörleri bir araya getirerek ortak çaba ve ortak akıl yaratan “ağ” lardır. ERG çatısı altında gerçekleşen “İÖK” ile “Öğretmen Ağı” etkinlikleri bu çabaların ülkemizdeki en iyi örneklerindendir.

Alpaslan Dartan
Müdür Yardımcısı
Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi 

https://www.egitimreformugirisimi.org