Basketbol Eğitiminde İlgi ve Merak Uyandırmak

3005

Levent Yerleşkemizden Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Osman Atılan, 5 Mayıs Cumartesi günü İSTEK Özel Atanur Oğuz Okulları ev sahipliğinde düzenlenen “Eğitimde İlgi ve Merak Uyandırmak” temalı VI. Ortaöğretim Çalıştayı’na katıldı. Türkiye Özel Okullar Derneği Lise ve Ortaokul Komisyonu üyelerinin desteğiyle gerçekleşen bu çalıştayda “5. Sınıflar Basketbol Ünitesinde İlgi ve Merak Uyandırmak” konusunda iyi örnekler uygulaması sunumu yaptı.

Öğretmenimizin konuyla ilgili yazısı:

 

Öncelikle “Merak nedir?” diyerek merak ettik ve tanımdan yola çıktık.

TDK’da merak: Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek.

Merak çok önemli bir öğrenme tutumudur.

Günümüzde öğrencilerimizin spora başlaması ve uzmanlaşmaları oldukça erken yaşlarda gerçekleşmektedir. Bu nedenle öğrencilerimiz, daha donanımlı olarak derslere gelmektedir. Dolayısıyla klasik Beden Eğitimi dersleri öğrencilerin ilgilerini çekmekten uzaklaşmış ve tekrarlayan müfredat programları ve etkinlikler öğrenciler için sıkıcı bir hal almıştır. Öğrencilerini ilgilerini çekecek ders programlarını oluşturmak ve onların konu ile ilgili merak ettiği kavramlar üzerinden programları tasarlamak artık bir ihtiyaç değil zorunluluk halini almıştır. Bu bağlamda tasarlamış olduğumuz ünite planı üzerinden öğrencilerin merak ve İlgilerini çekecek bir ders planı hazırlanmış, derslerimizde uygulanmış ve ölçme değerlendirme araçlarımızla değerlendirmeleri yapılmış ve çalıştayda diğer katılımcılar ile paylaşılmıştır.

  • Yöntem olarak öğrencilerimize öncelikle çeşitli materyaller, resimler gösterilerek öğrencilerimizin ön bilgilerini ölçmek ve onların ilgi ve dikkatini çekecek şekilde provokasyonlar yapılmıştır.
  • Ön bilgilerini aldığımız öğrencilerimizden değerlendirme araçlarını kullanarak “Ne biliyorum?”, “Ne öğrenmek istiyorum?” sorularının cevaplarını Merak duvarlarımıza asmalarını istedik.
  • Yapmış olduğumuz değerlendirmeler sonucundan yola çıkarak öğrencilerimizin ilgilerini çekebilecek video ve görselleri kullanarak teorik bilgileri kazanımlarımıza ekledik.
  • Verilere göre ders planlarımızı bir sonraki hafta için değerlendirerek ders planımızı yeniden yapılandırdık ve bir sonraki derste uygulamaya koyduk. Ders sonunda ders çıkış kartlarımızı (Süreç değerlendirme) merak duvarına yeniden yapıştırmalarını sağladık ve değerlendirdik, ders planlarımızın içerisine öğrencilerimizin ilgilerine göre hazırladığımız etkinlikleri ekleyerek aktif olarak katılımlarını sağladık.
  • Ünite sonunda yapmış olduğumuz öz değerlendirme ile amacımıza ne kadar ulaştığımızı değerlendirdik ve sonraki ünitede “Öğrencilerimizin nasıl derse daha ilgili ve meraklı olabilecekleri bir program tasarlarız?” diyerek çalışmalara başladık.

Osman Atılan
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni
Terakki Vakfı Özel Şişli Terakki Lisesi