Anında Ölçüm Yapan Cihazlarla Fen Deneyleri

2552

Tepeören Yerleşkemizden ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz, 28 Ekim – 4 Kasım tarihleri arasında Fen Bilimleri Laboratuvar dersinde “Dolaşım Sistemi” konusu kapsamında egzersizin vücuda etkileri ve nabız sayısı üzerine olan deneylerini “anında ölçüm yapan cihazlar” ile yaptı.

Deneyin ilk aşamasında öğrencilerimiz, nabız sayısının kalp atış sayısıyla ilişkili bir kavram olduğunu öğrendi. Daha sonra, balon, plastik boru ve bant gibi atık malzemelerden stetoskop tasarladılar. Tasarladıkları bu stetoskopla arkadaşlarının nabızlarını ölçtüler.

Deneyin ikinci aşamasında ise egzersiz yapmanın nabız sayısını nasıl etkilediğiyle ilgili çıkarımlarda bulunmak için anında ölçüm yapan cihazlarla önce dinlenme durumundaki nabızlarının, sonra da iki dakika boyunca egzersiz yaparak, egzersiz sonundaki nabızlarının ölçümünü gerçekleştirdiler. Böylece, egzersiz yapmanın nabız sayısını artırdığını hassas ve hızlı ölçümler yaparak ispatladılar. Ardından, ölçüm sonucu elde ettikleri grafikleri yorumlayarak hem matematiksel hem de bilimsel düşünme becerilerini geliştirdiler.

Tepeören Yerleşkemizden Fen Bilimleri öğretmenimiz Dr. Aylin Sarı’nın “STEM Eğitiminde Anında Ölçüm Yapan Cihazların Kullanımı” yazısına buradan ulaşabilirsiniz.