Anaokulunda Dil Yolculuğu

2400

Levent Yerleşkemizde anaokulu velilerimiz, 4 Ocak Cumartesi günü “Anaokulu Dil Yolculuğu” panelimizde buluştu.

Okul öncesi okuryazarlık kavramı, çocukların okul öncesi dönemde okuma ve yazmaya ilişkin kazanmaları gereken ön koşul, bilgi, beceri ve tutumları içeren, yenilikçi bir panel olmasıyla dikkat çeken “Anaokulu Dil Yolculuğu” panelimizde başlıklar;

  • Erken okuryazarlık süreçlerinin bilişsel gelişime etkisini ve bu gelişim sürecini desteklemenin yollarını paylaşmak,
  • Okul öncesi dönemde dinleme ve okuma aktivitelerinin çeşitli yollarını aktarmak,
  • Okul öncesi kitap seçim ölçütlerini paylaşmak,
  • İlk yıllar programının dil anlayışını aktarmak,
  • Okuma stratejilerini geliştirmek ve etkileşimli okuma örneği sunmak,
  • Çocukların dil gelişimlerine ilişkin gerçekleştirilen çalışmaları paylaşmak,
  • Sınıf içi uygulamalarında neler yapıldığını aktarmak,
  • Ebeveynlerin de okul öncesi dönemde yapabilecekleriydi.

Öğrencimiz Gehan Naz Karadağ’ın arp dinletisiyle başlayan panelde, PYP Koordinatörümüz Hülya Salt Aygün “Dilin Önemi, PYP’de Dil Süreçleri” başlıklarında IB’nin dile bakışı, dil öğrenimi ve edinimi, dil edinimine ilişkin yapılan çalışmalar, okuryazarlık, çoklu okuryazarlık konularına değindi. Türkçe Koordinatörümüz Gülsemin Kucba “Erken Okuryazarlık Süreçleri, Kitap Seçimleri, Etkileşimli Okuma” başlıklarında okula öncesi dönemde zekâyı artırmanın yolları, okumaya başlama zamanı, okul öncesi kitap seçimleri, kaynaklar ve okuma stratejilerini aktardı; “Kırmızı Fil’i Gördünüz mü?” kitabından yola çıkarak etkileşimli okuma çalışması yaptırdı. Etkileşimli okuma çalışması sırasında velilerimiz de soru üreterek, örnek paylaşarak bu çalışmaya katkıda bulundular. Anaokulu Zümre Başkanı Gözde Saruhan “Okul Öncesi Uygulama Örnekleri” başlığında okul öncesi uygulama örneklerinden konuşmayı destekleyen etkinlikler, sohbet zamanları, takvim çalışması, kavram kitapları, Orff çalışmaları, bilmece/bulmaca/parmak oyunu etkinlikleri, görsel/işitsel algı çalışmaları, yaratıcı düşünme ve çocuk felsefesi çalışmaları olmak üzere birçok konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Panelde 4. sınıf öğrencimiz Can Özkar da “Benim Okuryazarlık Serüvenim” başlığıyla kendi okul öncesi okuryazarlık deneyimini “Palyaço Mumi’nin Sarı Benekli Papyonu” kitabıyla, kitabın karakterleri aracılığıyla anlattı. Can Özkar, bu paylaşımında, okul öncesi okuma etkinliklerinin ve aileyle yapılan etkileşimli okuma çalışmalarının kelime hazinesine ve yaratıcı düşünme becerisine etkilerini keyifli bir konuşmayla aktardı . Son olarak Hikâye Anlatıcısı Roza Erdem tarafından yapılan hikâye anlatımına velilerimiz de ses ve ritimleriyle katılarak sözlü anlatı geleneğinin yani masal ve hikâyenin dile etkisini keşfettiler.

Panelin sonunda gerçekleşen soru-cevap bölümü de panelin amacı olan okul öncesi okuryazarlık becerilerini geliştiren yöntem ve tekniklerin pekişmesini sağladı.