22. Kariyer Günleri: “Mesleğe Göz Kırpmak: Tıp, Hukuk, Mimarlık”

1928

Öğrencilerimize gelecek kariyer hedeflerini oluşturma yolunda ışık tutmayı amaçlayan Kariyer Günleri etkinlikleri, her sene birbirini takip eden başlık ve içeriklerle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Geçen yıl lise 9. sınıf öğrencilerimiz, Mesleğe Göz Kırpmak başlığı altında “Yönetim Bilimleri, Mühendislik Bilimleri, Sanat ve Sosyal Bilimler” alanlarında bilgilendiler. Bu sene ise 10. sınıf öğrencilerimiz, 31 Ekim Salı günü 22. Kariyer Günleri kapsamında Mesleğe Göz Kırpmak” etkinliğinde “Tıp, Hukuk ve Mimarlık” meslek alanlarında önemli çalışmalara imza atmış üç konuşmacı ile bir araya geldi.

Moderatörlüğünü Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi Koordinatörümüz Demet Uysal’ın yaptığı etkinlikte, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sinan Mert Şener, Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tunç Fışgın ve Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Okutan Nillson meslek alanları ve deneyimlerine dair paylaşımlarda bulundu.

Konuşmacılarımız, dünyada meslek etiği yazılan ilk üç meslek olma özelliğini taşıyan, “Tıp, Hukuk ve Mimarlık” meslek alanlarının tarihçesine, bu mesleklerin günümüz koşullarında gösterdiği gelişim ve değişime, multidisipliner ve interdisipliner açıdan farklı mesleklerle bağlantılarına dair konulara değindiler. Bir birey olarak kendini tanımanın, kendine yapılan yatırımın kariyer sürecine katkısı konusundaki görüşlerini kendi yaşam deneyimleri ve eğitim disiplinleri ile zenginleştirerek öğrencilerimizle paylaştılar. Her üç konuğumuz da kişinin kendine has özellikleri ve ilgilerini keşfetmesinin, mutlulukla ve heyecanla sürdürülebileceklerini düşündükleri meslekleri seçmenin yaşama katkısını vurguladılar. Çalışma, öğrenme ve meslekte başarıya katkısı olan önemli değişkenlerden biri olarak sonuca ulaşmaya odaklanmaktan çok sonuca giden yol ve bu yolda edinilen deneyimlerin desteğinin altını çizdiler.

Gelecek hedeflerini belirleme sürecinde olan 10. sınıf öğrencilerimiz açısından bilgilendirici, ufuk açıcı nitelikteki etkinlik soru-cevap bölümüyle tamamlandı.