18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Dinleti, Söyleşi ve Sunumla Andık

462

Terakkililer, 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Terakki Senfonik Orkestrası ve Korosunun dinletisi, Tarih Kulübünün sunumu ve öğretmenlerin “Çanakkale ve İnsan” söyleşisiyle andı. Bu dinleti Müzik Bölümümüzün, sunum ve söyleşilerimiz ise Sosyal Bilimler ve Felsefe Bölümümüzün rehberliğinde 17 Mart Cuma günü gerçekleşti.

Ortaokul 8. sınıf ve lise 10 ve 11. sınıf öğrencilerimiz; Levent Yerleşkemizde Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de Tarih öğretmenimiz Mehmet Ali Yapıcı’yla, Tepeören Yerleşkemizde ise Konferans Salonu’nda Tarih öğretmenimiz Çağla Funda’yla “Çanakkale ve İnsan” adlı söyleşide buluştu ve bu söyleşide 11B sınıfı öğrencimiz Elif Naz Karahan sunuculuk görevini üstlendi.

Söyleşilerimizden önce Terakki Senfonik Orkestrası ve Korosu bir dinleti verdi. Ardından “Çanakkale ve İnsan” söyleşisinde öğretmenlerimiz ilk olarak, özellikle önemli tarihsel olayların ardından dönem dönem vurguları değişmekle birlikte çok sayıda farklı anlatı bulunduğunu; ancak her tarihsel olayı kendi tarihsel dönemi içinde değerlendirmenin bilimsel yaklaşımın bir gereği olduğunu öğrencilerimize hatırlattılar. Çanakkale Savaşı’nı da nesnel ve bilimsel olarak değerlendirmenin önemini açıkladılar.

Çanakkale Savaşı’nın dünya tarihi içindeki yeri ve Türkiye tarihi açısından anlamı ve önemi üzerinde durdular. 1. Dünya Savaşı koşullarını, güç dengelerini açıklayarak Çanakkale Savaşı’nı kendi tarihsel dönemi içinde değerlendirdiler. Çanakkale Savaşı’nın 1. Dünya Savaşı’nın bir cephesi olduğunu, 1. Dünya Savaşı’na Osmanlı Devletinin girme nedenleri ve Osmanlı açısından sonuçları, savaşın uluslararası boyutunu ele aldılar. 1. Dünya Savaşında 7 cephede savaşılmasına rağmen kazanılan tek cephe olduğunu, Kurtuluş Savaşı’na en yakın zafer olduğu için iki mücadele arasında bağ kurulabildiğini, imparatorluktan ulus devlete geçişin ara aşamasında yer aldığını ve Mustafa Kemal’in kişisel tarihinde, bu savaşın “bir kahramanın doğuşu” olarak ele alındığı anlattılar.

Çanakkale Savaşı’nı anma törenlerinden bahsettiler. İlk törenin 1916 yılında ve sadece deniz savaşı için yapıldığını, sonraki dönemde 1. Dünya Savaşı’nın devam etmesine rağmen anma töreni yapılmadığını, Cumhuriyet dönemindeki ilk törenin ise hem deniz, hem kara savaşları için 1926 yılında gerçekleştirildiğini aktardılar. Asıl büyük törenlerin 1930’lu yıllarda gerçekleştirildiğini belirtilerek, 1930’larda Türk tarihi yazma girişimleri, Türk Tarih Kurumu’nun kurulmasını, MEB ders kitaplarının tamamlanması ile Çanakkale Savaşı törenleri arasındaki bağlantıya işaret ettiler. Çanakkale Savaşı anmalarının dönemin ihtiyaç duyduğu tarihsel arka planı iyi yansıtabilecek bir zafer anlatısı olarak şekillendiğini vurguladılar.

Tolga Örnek’in Gallipoli belgeselinden bölümlerle desteklenen söyleşinin ikinci bölümünde, savaşta insan teması üzerinde durarak tarih kitaplarında pek yer verilmeyen sıradan insanların yaşam öykülerine değindiler. Savaşın içinde bulunmuş askerlerin günce ve anılarından örneklere yer vererek, cephede gündelik hayat, ortam ve bu ortamdaki insanların düşüncelerini, duygularını paylaştılar. Söyleşiler, öğrencilerimizden gelen soruların yanıtlanmasıyla son buldu.

Levent Yerleşkemizde Tarih Kulübü öğrencilerimizin gerçekleştirdiği sunumda ise lise 11A sınıfından Ela Islanmaz, Deniz Boz, Eylül Dardağan, İlkim Gedik, 11B sınıfından Can Çağlıuzun, 11E sınıfından Begüm Şenyüz, Devin Ersoy, Kanat Doğanay ve Fen Lisesi 11. sınıftan Nehir Özkaya görev aldı.

Öğrencilerimiz sunumlarında önemli bilim insanı, düşünür ve edebiyatçıların savaş hakkındaki görüşlerini aktardılar.