15. Geleneksel IB Günü Bienali’nde Terakkili Öğretmenlerden PYP Sunumları

2301

Terakkili IBPYP öğretmenleri, 23 Mart Cumartesi günü 15. Geleneksel IB Günü Bienali’nde Türkiye’den IB eğitimcileriyle bir araya gelerek çeşitli sunumlar yaptı.  İstanbul Kültür Üniversitesi’nde “IB Approaches for the Future (Gelecek için IB Yaklaşımları)” temasıyla gerçekleşen bienalde konuklar arasında IB Genel Direktörü Dr. Siva Kumari ve IB Okullar Koordinatörü Fidelis Nthenge yer aldı.

Tepeören Yerleşkemizden PYP Koordinatörümüz Ebru Karakaş Düzyol ve Sınıf Öğretmenimiz Didem Çiçek Erdoğan, çocuk katılım hakkı çerçevesinde değerlendirdikleri “PYP’de Öğrenci Eylemlerini Görünür Kılmak” konulu bir sunum yaptılar. Bu sunumda öğretmenlerimiz Roger Hart’ın katılım merdiveninden yararlanarak oluşturdukları ve ilkokul öğrencileriyle birlikte kullandıkları eylem merdiveni hakkında paylaşımda bulundular. Sunum esnasında öğrenci eylem örneklerini ve eylem merdivenin nasıl kullanıldığını gösterdiler.

Levent Yerleşkemizden öğretmenlerimizin sunumları ise şöyleydi:

PYP Koordinatörümüz Hülya Salt Aygün, “Geleceği inşa etmek: PYP’de Eylem” başlıklı sunumunda yenilenen PYP müfredat çerçevesinde eylem konusunu sorguladı. Eylemin, özne olmayla, öğrenen profiliyle ve uluslararası bilince sahip olmayla bağlantılı olduğu vurguladı. Ayrıca eylemin, öğrenciler tarafından başlatılıp, bireysel ya da kolektif olabileceğini hatırlattı. Yenilenen PYP ile birlikte eylemin, katılım, taraftarlık, sosyal adalet, sosyal girişimcilik ya da yaşam tarzı seçimleri olarak kategorilere ayrıldığından söz etti.

IB Akademik Koordinatörümüz olan IB Çalıştay Lideri Donna Hancox, “Student Agency: Voice, Choice and Ownership (Öğrencinin Özne Olması: söz sahibi, seçim yapabilen ve yaptığını sahiplenen)” adlı sunumda öğretmenlere yenilenen PYP uygulamaları ve temel öğelerini açıkladı. Çeşitli öğretme ve öğrenme stratejilerini anlattı. Öğretmenlerin mevcut bilgilerini ve tecrübelerini dikkate alarak, bunun üzerine şekillendirdiği sunumda, çok çeşitli eşli ve grup çalışmaları yürüttü. Öğretmenler, sunumun sonunda yeni öğrendikleri bilgiyi okullarına nasıl entegre edeceklerini bireysel olarak paylaştı.

Anaokulu öğretmenlerimiz Gözde Saruhan, Natali Seyrek ve Özge Ak Ünlü, “Konuşan Oyuncaklar” sunumunda Tiyatro Eğitim Programımızın içeriğinde yer alan temel tiyatro kavramlarının öğretilmesi, bedensel ısınma ve esneme çalışmaları, oyunculuk çalışmalarının örneklerini paylaştı. Bu örneklerin yanı sıra  “Konuşan Oyuncaklar” tiyatro oyununda kullanılan dekor, ses ve video çekimleri, kostümler, hikâye haritası çalışmalarını aktardılar. PYP temel ögeleri ve sanat kapsam kazanımlarının programda nasıl yer aldığını anlattılar.

Kütüphanecilerimiz Günay Yılmaz ve Nurcan Zenginer, Terakki Vakfı Okullarının Geleceğe Yönelik Kütüphane Yaklaşımları” adlı bir sunum yaptı. Terakki’de ilkokul 2. sınıftan 4.sınıfa kadar yaptıkları bilgi okuryazarlığı derslerinde öğrencilere araştırma yapma ve kaynakça yazma becerilerini nasıl desteklediklerini; evrensel dürüstlük kurallarına ve değerlerine uyma bilinci oluşturma konularını nasıl anlattıklarına dair her sınıf seviyesi için yaptıkları uygulama örneklerini paylaştılar.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenimiz Osman Atılan, “Beden Eğitiminde PYP ve Bağımsız Ünite Planlaması Merak ve İlgi Üzerine Örnekler” sunumunda Terakki’de ilkokul 4. sınıf seviyesinde uygulanan Beden Eğitimi ve Oyun dersinde disiplinler üstü işbirliğinin ve interdisipliner çalışmaların örneklerine PYP programı çerçevesinde yer verdi. Sunumunun ilk bölümünde disiplinler-üstü işbirliği çerçevesinde tüm ünitelerde yapılan uygulamalardan söz etti. İkinci bölümde ise Beden Eğitimi ve oyun dersinde PYP ve öğrenmenin gerçekleşmesi için en önemli tutum olan Merak tutumu ile Basketbol ünitesi ele alınarak bağımsız bir ünite planı üzerinde gerçekleştirilen uygulamadan bahsetti.

İlkokul sınıf öğretmenlerimiz Begüm Morgül ve Fidan Adanç, PYP temalarından “Gezegeni Paylaşma” teması kapsamındaki bir üniteyi, sorgulama çemberi üzerinden “Öğrenme Yolculuğunda Ekosistem” konulu bir sunumla anlattı.

İlkokul sınıf öğretmenlerimiz Nilgün Ataolur ve Evşen Akalın Unan, farklı yazı teknikleriyle Türkçe dersinde ele aldıkları “Kırmızı İbikli Tavuk” başlıklı bir sunum yaptılar. Bu sunumda öğretmenlerimiz “Kırmızı İbikli Tavuk” çizgi filmi üzerinden kendi seslendirdikleri bir ders materyalini nasıl oluşturduklarını ve bu ders materyalini kullanarak süreci, içeriği, ürünü farklılaştırdıkları uygulama örneklerini paylaştılar. Öğrenci ürünleri ve detaylandırılmış ders planı örneklerini gösterdiler.