21. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda Terakkililer

2677

Terakkili öğretmenler, 14 Ekim Cumartesi günü düzenlenen 21. Sonbahar Öğretmenler Sempozyumu’nda çeşitli okullardan gelen öğretmenlere sunum yaptılar.

Özel Üsküdar Amerikan Lisesi ev sahipliğinde gerçekleşen sempozyuma Levent Yerleşkemizden; İngilizce Öğretmenimiz Serap Kaptan “Can You See What I am Saying? Using gestures in ESL Classes”; Türkçe Koordinatörümüz Gülsemin Ergün Kucba ve Sınıf Öğretmenimiz Fatih Debbağ “Küçük Kara Balık’la Eleştirel Okuma ve Düşünme Atölyesi”; Matematik Öğretmenimiz Şadan Efe Durak, Fen ve Teknoloji Öğretmenlerimiz Serkan Aytaç ile Hülya Yeşilyurt “Ortaokul Seviyesinde STEM Örnekleri Paylaşımı; Fen ve Teknoloji Bölümü Başkanımız Bahar Kalkanoğlu ve Fen ve Teknoloji Öğretmenimiz Nalan Yıldırım “8. Sınıflar ile Kimya Endüstrisi Konusunda Yapılan Ders Tasarımları” ve Coğrafya Öğretmenlerimiz Fahriye Ertınaz ve İkbal Gökdeniz “Lise TEMA Çevre Eğitim Programı” ile katıldı.

Kaptan; yabancı dili yeni öğrenmeye başlayan erken çocukluk dönemindeki öğrencilerin, İngilizce dersinde beden dili, jest ve mimiklerini kullanarak iletişim kurmaya çalışırken neler hissettiklerini anlamaya çalıştıkları “Can You See What I am Saying? Using gestures in ESL Classes” adlı bir atölye çalışması yaptı.

Küçük Kara Balık’la Eleştirel Okuma ve Düşünme Atölyesi’nde Kucba ve Debbağ, katılımcılarla birlikte kurmaca metinleri okuma ve anlama çalışması, yönlendirilmiş okuma ve dinleme, sokratik sorgulama gibi eleştirel düşünme yöntem ve teknikleriyle “merak” kavramını inceledi.

“Ortaokul Seviyesinde STEM Örnekleri Paylaşımıile öğretmenlerimiz, 6 ve 7. sınıf seviyelerinde uygulanan çalışmaların süreç ve sonuçlarını aktardı. Bu STEM çalışmalarında 6. sınıf öğrencilerimiz, matematik ve fen bilimleri dersinde ses kirliliği problemi için yalıtım çözümleri buldu. 7. sınıf öğrencilerimiz ise farklı enerji dönüşümü stratejileri kullanarak hareket edebilen bir araç tasarlayıp aracın hareketi sonucu elde edilen verileri matematiksel olarak analiz etti.

Yıldırım ve Kalkanoğlu, “8. Sınıflar ile Kimya Endüstrisi Konusunda Yapılan Ders Tasarımları” sunumunda 8. sınıf Fen programında yer alan “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesi kapsamındaki “Kimya Endüstrisi” konusunda sorgulamaya dayalı öğrenme çalışmalarıyla hazırlanan ders tasarımlarını paylaştı.

Ertınaz ve Gökdeniz’in sunumu, geçtiğimiz yıl TEMA Vakfının gerçekleştirdiği “Lise TEMA Çevre Eğitim Programı” bünyesinde Çevre Kulübü öğrencilerimizle birlikte yürüttükleri çalışma üzerineydi. Gençlerde ekolojik okur yazarlık becerilerini desteklemek doğrultusunda geliştirilmiş olan bu eğitim programı, “Sürdürülebilir Yaşam” vurgusuyla gençlerimizin insan faaliyetleri ve doğa etkileşiminin farkına varması ve doğaya dost bir tutum edinebilmeleri için bir dizi etkinlik içeriyor.