Terakkililer 4. Eğitim Teknolojileri Konferansı’ndaydı

2553

Her iki yerleşkemizden öğretmenlerimiz, 25 Mart Cumartesi günü düzenlenen 4. Eğitim Teknolojileri Konferansı’nda sunumlarını çeşitli okullardan gelen katılımcılarla paylaştı.

Kavram Meslek Yüksek Okulu ev sahipliğinde gerçekleşen konferansa öğretmenlerimiz Armağan Çıtak ve Nurhan Demirbilek Anaokulu Etkinliklerini Teknolojiyle Renklendirelim”, Ayfer Dürnel ve Özlem Çelik “5. Sınıflarda Kesirler ve Yüzdeler Konularını Bir De Bizden Dinleyin”, Damla Kukul “Bir Eğitim Materyali Olarak Stop-motion Animasyon”, Zeynep Tekbaş “Edebiyat Eğitiminde Mind Mapping ve eser Odaklı Çözümlemeler”, Eğitim Teknolojileri Uzmanımız Süleyman Sönmez “Eğitimde Yeni Gerçeklik Sanal ve Artırılmış Gerçeklik”, Murat Özkan ve Psikolojik Danışmanımız Meltem Erdinç Cingöz “İyi ki Varsın Teknoloji, Ama…”, Yeliz Aggül “Karikatür/Çizgi Roman Uygulamaları ve Matematik Eğitimindeki Uygulamaları”, Nalan Yıldırım ve Bahar Kalkanoğlu “Maddenin Yapısı ve Özellikleri 4D Tabanlı Tasarımı”, Ahmet İlkay Beder, Özlem Çelik ve Eğitim Teknolojileri Uzmanımız Berna Kaya “Matematiği Yeşil Ekranla Zenginleştirmek”, Berna Aslan ve Yasemin Gül Özlü “Öğretmenin Dijital Çantası”, Ayşenur Han ve Ekban Sarı “PYP ve Yenilikçi Yaklaşımların Bilişim Teknolojileri Dersinde Kullanımı” başlıklı sunumlarıyla katıldı.

“Anaokulu Etkinliklerini Teknolojiyle Renklendirelim” sunumunda Çıtak ve Demirbilek, anaokulunda anadil ve yabancı dil derslerinde teknolojinin nasıl etkili bir şekilde kullanılabileceğinden bahsetti. Ders içinde kullandıkları web araçları ve uygulamalar, videolar ve Öğrenme Yönetim Sistemi –Moodle’ı neden ve nasıl kullandıklarını anlattılar. Örnek sınıf içi uygulamalarını paylaştılar.

“5. Sınıflarda Kesirler ve Yüzdeler Konularını Bir De Bizden Dinleyin” sunumunda Dürnel ve Çelik, ortaokul 5. sınıflar düzeyinde öğrencilerin kesir ve yüzdeler konularında modelleme yaparak problem çözme, ilişkilendirme, akıl yürütme gibi becerilerinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleşti. Öğretmenlerimiz konuya özgü kavramları ve kavramlar arası ilişkileri keşfettirmek, anlamlı ve kalıcı öğrenmeye rehberlik etmek için tasarımda hem somut materyaller hem de web 2.0 araçlarından faydalandı. Ayrıca, sunumlarında yapılandırmacı ve ters yüz eğitim yaklaşımlarına uygun öğrenme tasarımlarına da yer verdiler.

“Bir Eğitim Materyali Olarak Stop-motion Animasyon” sunumunda Kukul, stop motion animasyon tekniğini ve Terakki’de stop motion animasyon dersinin işleniş biçimini anlattı. Ardından, bu dersin öğrencilerin eğitiminde yarattığı farklılıklardan bahsetti.

“Edebiyat Eğitiminde Mind Mapping ve Eser Odaklı Çözümlemeler” sunumunda Tekbaş, mind mapping ve web 2.0 araçlarının edebiyat dersinde kullanımını örneklerle açıkladı. Mind mapping; alternatif düşünceleri ortaya koyan ve düşünceye sınır çizmeyen yeni bir yöntem ortaya koyan; özgün düşünceyi destekleyen, çok yönlü, soyut, eleştirel, yaratıcı, bağımsız düşünme; problem çözme, etkili iletişim becerileri kazandırma, bilgi üretme, öğrenmeyi öğrenme, kendilerini değerli hissetme, kapasitelerine güvenme gibi 21. Yüzyıl becerilerini geliştiren bir yöntem ve yaklaşım.

“Eğitimde Yeni Gerçeklik Sanal ve Artırılmış Gerçeklik” sunumunda Sönmez; sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik(AR), 360 derece fotoğraf ve video çekmek, Youtube’da yayınlamak, dünyayı bulunduğunuz noktadan keşfetmek, Güneş Sistemi’ne uzay gemisi olmadan yolculuk etmek, iç organları röntgen ışınları ile bakar gibi izlemek, bileşikleri keşfetmek, öğrenmeyi önleyen fobileri kontrollü şekilde aşmak, Van Gogh’u sanal dünyada tanımak gibi başlıklarla örnek uygulamalar ve derslere uygulanışlarını anlattı.

“İyi ki Varsın Teknoloji, Ama…” sunumunda Cingöz ve Özkan, ilkokul 4. sınıflar PYP kapsamında Bilişim Teknolojileri Bölümümüz ile Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimimizin öğrencilerimizle teknolojinin güvenli kullanımıyla ilgili yaptığı interaktif dersten bahsettiler. Teknoloji hakkında doğru bildiğimiz yanlışlar, teknolojinin sosyal ve duygusal gelişim üzerine etkisi ve yaşanmış deneyimleri paylaştılar.

“Karikatür/Çizgi Roman Uygulamaları ve Matematik Eğitimindeki Uygulamaları” sunumunda Aggül, matematik ders materyallerini zenginleştirmek ve çeşitlendirmek için kullanılabilecek bazı çizgi roman, karikatür ve animasyon uygulamalarını tanıttı. Ardından, bu uygulamalar kullanılarak geliştirilen ve Terakki’deki derslerde uygulanan bazı sınıf içi ve dışı çalışmaları aktardı.

“Maddenin Yapısı ve Özellikleri 4D Tabanlı Tasarımı”
sunumunda Yıldırım ve Kalkanoğlu, ortaokul 8. sınıf fen bilimleri dersi programında yer alan “Maddenin Yapısı ve Özellikleri” ünitesi “Elementler ve Kimyasal Bağlar” konusunda artırılmış gerçeklik uygulaması kullanılarak yapılan ders tasarımlarını paylaştılar. “Artırılmış Gerçeklik ile Element Küpleri Etkinliği” ve “Artırılmış Gerçeklik ile Kimyasal Bağlar Etkinliği” çalışmalarının temel hedefi, öğrencilerimizin elementleri sanal bir ortamda kendilerinin keşfettikleri özellikler ile tanımalarını sağlamak.

“Matematiği Yeşil Ekranla Zenginleştirmek” sunumuyla Beder, Kaya ve Çelik, ortaokul 6. sınıf matematik dersinde “Tam Sayı” ve “Mutlak Değer” konularının kazanımlarına yönelik, yeşil ekran teknolojisinden yararlanarak hazırlanmış ders anlatım videolarının hazırlık ve paylaşım süreçlerini anlattı.

“Öğretmenin Dijital Çantası” sunumunda Aslan ve Özlü, öğrenmeyi hem daha aktif hale getirebilecek hem de eğlenceli kılacak birçok web 2.0 aracı ve aplikasyonunu deneyimlediler. Sınıf yönetimi, oyunlaştırma ve dersleri eğlenceli ve verimli hale getirecek araçlardan bazılarını paylaştılar. Bu araçların neden ve nasıl kullanılabileceğine dair pratik, sınıfta denenmiş ve hemen uygulanabilir farklı etkinlik fikirlerini sundular.

“PYP ve Yenilikçi Yaklaşımların Bilişim Teknolojileri Dersinde Kullanımı” sunumuyla Han ve Sarı, bilişim teknolojileri dersinin PYP müfredatı ve yenilikçi yaklaşımla harmanlanarak öğrenciler için farklılaştırılmış bir sınıf deneyimi oluşturduğundan bahsettiler. Bu deneyimle öğrencilerin, sorumluluk alan, kişisel farklılıklarını ve potansiyelini fark eden, derste sınırlarını zorlayan ve kendine güvenen bireyler olmalarını sağladığını açıkladılar.