Terakkili Öğrenciler Doğru Bilgiyi Etkili Kullanmayı Öğreniyor

2238

Her iki yerleşkemizden ortaokul 6. sınıf öğrencilerimiz, 2 – 6 Ekim tarihleri arasında Sosyal Bilgiler dersinde doğru ve güvenilir bilgiye ulaşmada temel olan bilimsel araştırma aşamalarını öğrendi. Bu aşamaları etkili ve verimli kullanmak için uygulamalı kütüphane çalışması yaptılar.

Öğrencilerimiz bu çalışmada “Atatürk’ün sosyal bilimler alanında yapmış olduğu çalışmalar nelerdir?” sorusuna cevap aradılar. Araştırma sorusuna yönelik varsayımlar oluşturarak araştırmanın sınırlarını belirlediler. İleri sürdükleri varsayımlarından hareketle kütüphanedeki basılı ve web tabanlı kaynakları araştırdılar.

Varsayımları destekleyen veya çürüten bilgileri elde ederek doğru olup olmadığını tespit ettiler. Elde ettikleri bilgiler ışığında Atatürk’ün Sosyal Bilimler alanındaki çalışmalarını, bu çalışmaların amacını ve örneklerini neden sonuç ilişkisi içinde kanıtlayan ve yorumlayan araştırma sonuçlarını kendilerine dağıtılan bilimsel araştırma raporlarını doldurarak ortaya koydular. Araştırmada kullandıkları kaynakları akademik yazım kurallarına uygun şekilde bir kaynakçada gösterdiler. Hazırladıkları raporları sınıf ortamında sunarak arkadaşları ile paylaştılar.

Akademik dürüstlük ilkesini temel alarak yaptıkları bu çalışmayla öğrencilerimiz bilim dünyasındaki yolculuklarına sistemli ve evrensel bir rehber eklediler.

Öğrencilerimizin araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmek, akademik dürüstlüğün önemi ve gerekliliğini kavramalarını sağlamak amacıyla Terakki’de disiplinler arası çeşitli birçok ders ve etkinlik düzenleniyor. Kütüphanecilerimiz Günay Yıldız Yılmaz ve Nurcan Zenginer’in ilkokulumuzda öğrencilere 21. yüzyıl becerileri kazandırmak için yaptıkları çalışmalardan bahsettiği yazısını okumak için tıklayınız