Terakkili IBDP Öğrencileri 16. Uluslararası Bilgi Kuramı Gençlik ve Kültür Konferansındaydı

2372

Levent Yerleşkemizden lise 11 IB sınıfı öğrencilerimiz, 20 – 21 Ekim tarihlerinde “Thoughtquake (Fikir Sarsıntısı)” temalı “The 16th Annual International Students’ TOK Youth and Culture” konferansına katıldı. Terakkili 33 genç, bu konferansta 11 sunum yaptı.

Özel Eyüboğlu Lisesinin düzenlediği bu yılki konferansın amaçları, öğrencilerin kendi kültürleriyle ilgili ön kabullerini ve inançlarını detaylı olarak sorgulamaları, gerçek dünya ile ilgili sorunları Bilgi Kuramı (Theory of Knowledge – TOK) perspektifinden irdelemeleri ve farklı kökenlerden ve bölgelerden gelen gençlerin bir araya gelmesiyle kültürler arası farkındalığın gelişmesi şeklindeydi.

Konferansın ilk gününde Azerbaycan, Ürdün ve Türkiye’den katılımcı okullardan gelen öğrenciler, tanışma etkinlikleri ve atölye çalışmaları ile farklı kültürleri tanıma şansı elde ettiler. Daha sonra öğrenciler, önceden belirlenen TOK bilgi sorularını küçük gruplar halinde derinlemesine tartıştılar, aynı soru üzerinde farklı perspektifler geliştirerek paylaşımlarda bulundular. İlk günün son etkinliğinde öğrencilerimiz, halk dansları, ebru ve geleneksel Türk müziği temalı kültür atölyelerine katıldılar.

Öğrencilerimizin tartıştığı sorulardan birkaçı:

  • To what extent can we justify the cultural tolerance? Is “Cultural Tolerance” a myth? (Kültürel hoşgörüyü ne dereceye kadar gerekçelendirebiliriz? Kültürel hoşgörü bir mit mi?)
  • Tarihte hakikati ispatlamak zor ise bu yazılan tüm tarih versiyonlarının eşit derecede kabul edilebilir olduğunu mu gösterir?

Konferansın ikinci gününde, farklı okullardan gelen öğrenciler sözlü sunumlar yaptılar. Okulumuz konferansta 33 öğrencinin katılımıyla 11 sunum gerçekleştirdi. Öğrencilerimizin sunum başlıklarından bazıları şöyleydi: “Alexa and Siri Can Hear the Hidden Commands”, “Propoganda and Language”, Sci-Fic: The Planning of Future Technology” ve “Serendipity in the Natural Sciences”.

Konferans ile öğrenilerimiz okulumuzda TOK derslerinde ve IB Diploma Programı’nda edindikleri bilgi, beceri ve deneyimleri farklı ülke ve okullardan akranlarıyla paylaşma, farklı kültürleri ve bakış açılarını tanıma, eleştirel düşünme becerilerini hayata geçirme, IB Diploma Programı sayesinde elde ettikleri kazanımların farkına varma fırsatı buldular.

Konferansın ardından öğrencilerimizin görüşleri…

Ece Çelik (11 IB I)

“Konferansta açılış konuşmasını yapan Dr. Bill Roberts IBDP’de Theory of Knowlede alanında uzman eğitimcilerinden biriydi. “What Makes Us Human?” başlıklı konuşması oldukça etkileyici ve ilgi çekiciydi. Hem derslerde işlediğimiz konularla hem de gerçek yaşamla yakından ilgiliydi. Konuşması bize bu bağların ne kadar kuvvetli olduğunu gösterdi.” 

Selin Sönmez (11 IB J)

“Bu konferans TOK dersi ile ilgili katıldığım ilk konferanstı. Benim açımdan oldukça verimli ve eğlenceliydi. Konferans öğrenme deneyimlerimi zenginleştirdi. Gerek katıldığım sunumlar  gerekse benim gerçekleştirdiğim sunuma yönelik yorumlar benim gelişime olumlu yönde katkıda bulundu.”

Ece Tüfek (11 IB J)

“TOK Konferansı oldukça eğlenceli ve keyifliydi. Yeni arkadaşlıklar kurdum ve ilgi duyduğum konularla ilgili yeni bakış açılarını keşfettim.”