Lise Öğrencimiz Kimya Dalında TÜBİTAK Türkiye 3.sü

3469

Levent Yerleşkemizden lise öğrencimiz Simay Aslanoğlu (12 IB H), TÜBİTAK’ın 02 – 06 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da düzenlediği 47. Ortaöğretim Araştırma Projeleri Final Yarışması’nda kimya projesiyle Türkiye 3.sü oldu.

Öğrencimizin kimya öğretmenimiz Birol Binici’nin danışmanlığında yaptığı “Mısır (Zea Mays) Kabuğunun Sönmüş Kireçle (Ca (OH)2) Mikrodalga Destekli Alkali Önişleminin Asit Hidrolizine ve Etanol Üretimine Etkisi” adlı kimya projesinin amacı ise hem ekonomik hem çevresel hem de etik açıdan daha cazip bir şekilde biyoyakıt üretmek.

Bu yıl yarışmalara farklı alanlardan 13 bin 33 projeyle 20 bin 982 öğrenci başvuru yaptı. 12 bölgede gerçekleşen bölge sergilerindeki değerlendirme sonuçlarına göre tüm alanlardan toplam 221 proje final yarışmasına katıldı.