Küresel İklim Değişikliği Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

2359

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 28 Mart Çarşamba günü Dünya Su Günü kapsamında Levent Yerleşkemizde Terakki Vakfı Kültür Merkezi K1’de konuğumuz oldu. Kurnaz,Küresel Isınma – İklim Değişikliği Hayatımızı Nasıl Etkiliyor? ” konularında bilgi vermek ve bu büyük sorunun içeriğini konuşmak üzere lise ve fen lisesi 10. sınıf öğrencilerimizle buluştu.

Bu konferansta öğrencilerimiz; İklim ve hava durumu nedir? İklimi belirleyen etkenler nelerdir? Hava olaylarının küresel ısınma ile bir ilişkisi var mıdır? İklim hiç değişir mi?  Küresel ısınma nedir, nasıl oluşmaktadır? Dünyada küresel ısınmadan etkilenecek olan alanlar nereleridir? Ülkemiz küresel ısınmadan nasıl etkilenmektedir ve etkilenecektir? Uluslararası alanda yapılan çalışmalar nelerdir? Birey olarak neler yapabiliriz? Sorularına cevap aldı. Ayrıca, küresel ısınmanın etkilerine dair izleri sadece atmosferi en çok kirleten ülkelerde değil, dünyanın her köşesinde aramamız gerektiğini, “karbon ayak izi” kavramının ne anlama geldiğini öğrendiler.

Kurnaz, küresel iklim değişikliğinin dünya tarihinde ilk defa meydana gelen bir olgu olmadığını, ancak bu seferkinin, kömür, petrol ve doğal gaz kullanımıyla atmosferdeki sera gazının artışından kaynaklandığını belirtti. Küresel ısınmanın belgesellerde gördüğümüz ve sadece kutup ayılarını ilgilendiren bir konu olmadığından, nedenleri ve etkileri açısından dünya çapında bir sorun olduğundan ve önümüzdeki yıllarda nasıl sonuçları olabileceğinden bahsetti. Küresel İklim Değişikliği Hayatımızı Nasıl Etkiliyor Konferansı

Kurnaz, grafik ve tablolarla desteklediği sunumunda karbondioksit salınımını azaltıp dünyanın ortalama sıcaklık artışını 2 derece ile sınırlandıramayacak olursak önemli sıkıntılarla karşılaşacağımızı ortaya koydu. Bununla beraber, küresel ısınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin boyutlarına da değindiği sunumunda, bölgeler veya ülkeler arası farklılıkların artması, ekonomik bedeller, göçler, salgın hastalıklarda görülen artışlar, su kaynaklarının paylaşımında bölgesel veya ülkeler arası çatışma olasılıklarını vurguladı.

Daha sonra Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinden ne oranda ve nasıl etkileneceğini haritalar ve verilerle destekleyerek ortaya koyan Kurnaz, Türkiye’nin de içinde bulunduğu enlemlerde, sıcaklıklarda artışlar, yağış rejiminde değişmeler, toprak su içeriğinde önemli azalmalar olacağı öngörülerini anlattı.

Söyleşinin bütününde tespitlerin, verilen örneklerin yanı sıra çözüm önerileri üzerinde de duran Kurnaz; iklim krizinde çözümün, yaşam biçimimizin, sanayi uygarlığı denen sistemin ve buna hâkim olan ilişki biçimlerinin değişmesiyle yakından ilgisi olduğunu açıkladı. Yaşam düzeyini yükseltme çabalarında; bilinçsizce tüketim maddeleri kullanımının körüklenmemesi, doğanın ve ekolojik dengenin korunması, canlıların yaşamsal haklarının sağlanması ve geleceklerinin teminat altına alınması, ülkelerin ekonomik çıkarlarından vazgeçmesi, bireysel önlemlerle birlikte tüm ülkelerin gerekli duyarlılığı göstermesi ve işbirliği sağlamasının küresel iklim krizinin önlenmesinde etkili olacağını vurguladı.

Ardından, öğrencilerimizin küresel iklim değişikliği meselesini tüm boyutlarıyla öğrenme şansı bulduğu bu konferans sona erdi.

Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencilerimizden görüşler…

Umay Uğur

 “Küresel ısınma dolayısıyla iklim değişikliği, günümüzün ve tabii geleceğimizin en önemli sorunlarından biri. Geleceğin yetişkinleri olacak bizlerin bu konuda bilinçlenmesi daha iyi yarınlar inşa etmede önemli bir yer tutmaktadır. Bu doğrultuda Sayın Prof. Dr. Levent Kurnaz tarafından okulumuzda aldığımız bu konferans bizler için büyük bir şans ve bir düşünme sürecinin başlangıcıydı. ‘İklim Nedir?’ sorusuyla başlayıp ‘Ne yapmak gerekir?’ sorusuyla tamamladığımız konferans bizleri konu hakkında detaylı araştırmaya iten ve öğrendiklerimizi günlük hayatımızda uygulamamızı teşvik eden hem öğretici hem de düşündürücü nitelikteydi.  İklimin sadece bizlerin günlük hayatının bir parçası olmaması, geçmişten gelen bir miras olduğunun belirtilmesi en büyük kazanımlardan biri olarak göze çarpıyordu. Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın da dediği gibi ‘Medeniyeti iklimin değişmezliğine borçluyuz.’ Geçmiş kuşaklar bizlere bugün yaşadığımız dünyayı bıraktıysa bizlerin de sorumlulukları var. Bunları tamamen yerine getirmek için çok okumalı, gözlemlemeli ve uzmanlara başvurmalıyız. Değerli konuşmacımıza teşekkürlerimle.”                                                                                   

Elif İnci Öztürk

“Günümüzün genel bir sorunu olan küresel iklim değişikliği sunumu güzel bir sunum olmakla beraber süre yetersizdi. Ona rağmen bilgilendirici, ilgi çekici ve merak uyandırıcıydı. Sunum tekniği de çok iyiydi. Konferans büyük bir dikkatle dinlendi. Verilen bilgiler çoğumuzun ilk kez duyduğu bilgilerdi. Zika virüsünden Paris Antlaşması’na, karbon ayak izinden endüstriyel et tüketiminin etkilerine kadar birçok şeyin küresel iklim değişikliğini nasıl etkilediğini öğrendik. Temel olarak da, medeniyeti iklim değişmezliğine borçlu olduğumuzu öğrenmiş ve bilinçlenmiş olduk. Bunun için Prof. Dr. Levent Kurnaz’a çok teşekkür ederim.”

Nihan Orakdöğen                                                                                      

“28 Mart Çarşamba günü okulumuzda düzenlenen iklim değişikliği konferansında Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın yaptığı konuşmanın sıradan iklim değişikliği konularından daha bilgilendirici ve daha ilgi çekici olduğunu düşünüyorum. Sunumda kullanılan grafikler ve Prof. Dr. Levent Kurnaz’ın bu grafiklerle ilgili yaptığı açıklamalar günlük hayatla ilişkili olduğundan iklim değişikliğinin ne gibi sonuçlara yol açacağını daha iyi anlamamızı sağladı. Ayrıca, yine günlük hayattan verilen örnekler iklim değişikliğine olan olumsuz katkımızın da farkına varmamızda etkili oldu.”

Küresel İklim Konferansının ardından