Küresel İklim Değişikliği Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?

1753

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi ve İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, 20 Mart Çarşamba günü Tepeören Yerleşkemizde, 21 Mart Perşembe günü Levent Yerleşkemizde “Dünya Su Günü” kapsamında konuğumuz oldu. Kurnaz, Küresel Isınma – İklim Değişikliği Hayatımızı Nasıl Etkiliyor?” konularında bilgi vermek ve bu büyük sorunun içeriğini konuşmak üzere lise 9. ve 10. sınıf öğrencilerimizle buluştu.

İklim ve hava durumu nedir? İklimi belirleyen etkenler nelerdir? Hava olaylarının küresel ısınma ile bir ilişkisi var mıdır? İklim hiç değişir mi? Küresel ısınma nedir, nasıl oluşmaktadır? Dünyada küresel ısınmadan etkilenecek olan alanlar nereleridir? Ülkemiz küresel ısınmadan nasıl etkilenmektedir ve etkilenecektir? Uluslararası alanda yapılan çalışmalar nelerdir? Birey olarak neler yapabiliriz?

Öğrencilerimiz tüm bu sorulara Kurnaz’dan cevaplar almanın yanı sıra küresel ısınmanın etkilerine dair izleri sadece atmosferi en çok kirleten ülkelerde değil, dünyanın her köşesinde aramamız gerektiğini, “karbon ayak izi” kavramının ne anlama geldiğini öğrendiler.

Kurnaz; küresel iklim değişikliğinin dünya tarihinde ilk defa meydana gelen bir olgu olmadığını, ancak bu seferkinin, kömür, petrol ve doğal gaz kullanımıyla atmosferdeki sera gazının artışından kaynaklandığını belirtti. Küresel ısınmanın belges ellerde gördüğümüz ve sadece kutup ayılarını ilgilendiren bir konu olmadığından, nedenleri ve etkileri açısından küresel bir sorun olduğundan ve önümüzdeki yıllarda nasıl sonuçları olabileceğinden bahsetti.

Kurnaz grafik ve tablolarla desteklediği sunumunda karbondioksit salınımını azaltıp, dünyanın ortalama sıcaklık artışını 2 dereceyle sınırlandıramayacak olursak önemli sıkıntılarla karşılaşacağımızı ortaya koydu. Bununla beraber küresel ısınmanın çevresel, sosyal ve ekonomik etkilerinin boyutlarından da bahsettiği sunumunda, bölgeler veya ülkeler arası farklılıkların artması, ekonomik bedeller, göçler, salgın hastalıklarda görülen artışlar, su kaynaklarının paylaşımında bölgesel veya ülkeler arası çatışma olasılıklarını vurguladı.

Daha sonra Türkiye’nin küresel iklim değişikliğinden ne oranda ve nasıl etkileneceğini haritalar ve verilerle destekleyerek ortaya koyan Kurnaz, Türkiye’nin de içinde bulunduğu enlemlerde, sıcaklıklarda artışlar, yağış rejiminde değişmeler, toprak su içeriğinde önemli azalmalar olacağı öngörülerini anlattı.

Söyleşinin bütününde tespitlerin, verilen örneklerin yanı sıra çözüm önerileri üzerinde de duran konuğumuz; iklim krizinde çözümün, yaşam biçimimizin, sanayi uygarlığı denen sistemin ve buna hâkim olan ilişki biçimlerinin değişmesiyle yakından ilgisi olduğunu belirtti. Yaşam düzeyini yükseltme çabalarında bilinçsizce tüketim maddeleri kullanımının körüklenmemesi, doğanın ve ekolojik dengenin korunması, canlıların yaşamsal haklarının sağlanması ve geleceklerinin teminat altına alınması, ülkelerin ekonomik çıkarlarından vazgeçmesi, bireysel önlemlerle birlikte tüm ülkelerin gerekli duyarlılığı göstermesi ve işbirliği sağlamasının küresel iklim krizinin önlenmesinde etkili olacağını vurguladı.

Öğrencilerimiz büyük bir ilgi ve heyecanla takip ettiği sunum sayesinde küresel iklim değişikliği meselesini tüm boyutlarıyla öğrenme şansı buldular.